Swami Śivānanda

Chiar și unii dintre marii înțelepți ai Indiei, au fost confuzați de modul în care calendarul hindus este fundamentat. În cartea sa Sărbătorile și posturile hinduse (Hindu Fasts and Festivals), în capitolul despre Makarasaṁkrānti, Swami Śivānanda scria:

Salutări și adorație Supremului Stăpân, puterea primordială ce a împărțit anul în 4 anotimpuri [ anul tradițional hindus avea 6 anotimpuri – n.trad.]. Salutări lui Sūrya, Zeul-Soare, care, în această măreață zi, se îmbarcă în călătoria sa către nord.

Termenul sanskrit ‘saṁkrāmana’ înseamnă “a se pune în mișcăre”. Ziua în care Soarele începe să se pună în mișcăre către nord este numită Makarasaṁkrānti. În mod obișnuit [Makarasaṁkrānti] cade la mijlocul lunii ianuarie.

Pentru aspirantul spiritual această zi are o semnificație specială. Perioada de 6 luni în care Soarele călătorește către Nord este foarte favorabilă pentru ei în marșul lor către țelul vieții. Este ca și când ei ar curge, odată cu curentul, către Stapânul lor.

Este evident, din aceste rânduri, că Swami Śivānanda facea o confuzie majoră, pentru că ziua în care ”Soarele se îmbarcă în călătoria sa către Nord” nu poate fi la mijlocul lunii ianuarie, ci este solstițiul de iarnă din 21 (sau 22) decembrie a fiecărui an.

Dar – mai mult ca sigur – el a fost indus în eroare chiar de tradiția din care făcea parte. Marii sfinți, înțelepți sau iluminați pot face și ei greșeli omenești, scuzabile, pentru că, în fond, sunt și ei tot oameni ca noi toți, cu filtre și erori de percepție și înțelegere! Makarasaṁkrānti (tranzitul solar în Zodia Capricornului) nu poate fi altceva decât solstițiul de iarnă!

Ācārya Abhinavagupta

Alți înțelepți și erudiți ai tradiției filozofice și religioase a Indiei, cum ar fi Ācārya Abhnivagupta (c. 950 – 1020 AD) – marele filozof, estetician și maestru tantric kashmirian, în monumentala sa lucrare Tantrāloka, și Jayaratha – comentatorul acestei opere, au corelat în mod corect echinocțiul de primăvară cu Meṣasaṁkrānti (adică cu momentul intrării Soarelui în zodia Berbecului), indicație cât se poate de clară a fundamentării Zodiacului pe anul tropical. Pentru acești erudiți, echinocțiile și Zodiacul aveau o semnificație ezoterică profundă și erau, în mod obligatoriu, corelate.

Śrī Yukteśvar Giri

Un alt mare yoghin al Indiei, Śrī Yukteśvar Giri, profund cunoscător al sistemului Jyotisha, a sesizat eroarea calendarului indian și starea jalnică a astrologiei hinduse și a făcut demersuri pentru corectarea erorilor. Ca mărturie pentru aceste eforturi și pentru viziunea sa stă cartea Kriya Yoga scrisă de unul dintre cei mai importanți discipoli ai săi: Sailendra Dasgupta. Astfel, în legătură cu Zodiacul Sideral (și implicit cu calendarul hindus), Dasgupta scria, la pagina 85 a acestei cărți, că acesta a fost:

un alt subiect [pe lângă cel legat de marile ere ale umanității (yugas), despre care am scris în articolul Sfârșitul lui Kali Yuga – n.trad.] în legătură cu care Śrī Yukteśvar a găsit greșeli tradiționaliștilor.

Astfel – afirmă Dasgupta – încă din 1894, Śrī Yukteśvar a criticat faptul că hindușii nu au mai făcut, de sute de ani, corecții ale calculelor calendaristice în conformitate cu fenomenul precesiei echinocțiilor, ceea ce a făcut că sărbătorile antice (care erau legate de echinocții și solstiții, deci de anul tropical!) să nu mai poată fi respectate, iar saṁkrānti-urile să fie decalate.

Această insistență a lui Śrī Yukteśvar pentru un zodiac corect se datora și faptului că el avea un interes special în acest subiect, practica sistemului spiritual pe care îl promova – Kriya Yoga – fiind strâns legată de ritmurile astrologice fundamentale ale Zodiacului Tropical. El a devenit

un exponent strașnic al necesității urgente de reformă a calendarului hindus și a lansat o amplă campanie națională, întâlnind învățați și oameni de stiință în locuri importante cum ar fi Varanasi și Puri și ținând conferințe în care și-a argumentat opiniile pentru a reuși să trezească interesul gardienilor tradiției și să introducă schimbările necesare, atât în legatură cu Yuga-urile, cât și în legătură cu almanahul hindus. Grupul puternic conservator al acestor savanți nu a agreat însă aceste schimbări, deși a apreciat argumentele lui Śrī Yukteśvar și logica acestora.

Se pare că efortul lui Śrī Yukteśvar nu a fost totuși lipsit de impact, pentru că, influențati și de argumentele sale, alți oameni au continuat acest efort care a culminat, câțiva zeci de ani mai târziu, cu întrunirea primului Comitet de Reformă a Calendarului Hindus care, chiar dacă nu a schimbat nimic fundamental, cel puțin a admis existența problemei și dificultatea acesteia.