După etapa de interiorizare din etapa Racului, forța vieții se exteriorizează dramatic în Leu. Simbolic – din perspectivă biologică – etapele cuprinse între Berbec și Rac corespund concepției și dezvoltării fătului, în vreme ce etapa Leului corespunde nașterii și copilăriei.

Pe de altă parte, din perspectiva dezvoltării psihologice Leul corespunde perioadei adolescenței, etapa în care copilul începe să-și dezvolte personalitatea și capacitatea de expresie de sine și are mare nevoie de modele pe care să le emuleze, căutând apreciere și validare din partea anturajului. Eul începe să devină social în această etapă, deși nu este încă orientat către ceilalți; ceea ce contează aici este mai degrabă impactul pe care eul îl are asupra lumii.

Din perspectivă astrologică, Soarele își are casa sa de domiciliu în această zodie. În Emisfera Nordică, Leul acoperă cea mai călduroasă perioadă a anului. Căldura asociată cu etapa Leului este emanată constant de Soare (astrologic spunem că energia vibrează aici în modul său fix, stabil); ea se manifestă într-o manieră foarte intensă și concentrată. Între astre, Soarele este cât se poate de potrivit pentru asocierea cu această etapă; căldura care emană în etapa Leului este asemenea focului dogoritor al Soarelui din perioada ce urmează momentului amiezii, într-o zi de vară. Este și perioada în care cei mai mulți oameni pleacă în concediu/vacanță – deci un timp asociat cu entuziasmul, bucuria, jocul și distracția.

În Leu aspirăm să arătăm celorlalți cea mai bună fațetă a noastră. La fel cum Soarele tronează maiestuos asupra naturii în această perioadă toridă a verii, tot așa pe marea scenă a vieții dorim să jucăm cel mai bun rol, să oferim lumii cea mai spectaculoasă reprezentație. Am vrea să fim în centrul atenției, să fim vedeta show-ului. Leul iubește lumina reflectoarelor (mai ales dacă este îndreptată asupra sa). În Leu mărimea contează! Aici vrem ca impactul nostru asupra celorlalți să fie cât mai mare, ‘extra’, ‘mega’, ‘ultra’, ‘supra’, ‘hiper’. Am vrea să-i copleșim pe ceilalți prin personalitatea, prezența, talentele și realizările noastre.

Asemenea unui rege, egoul nostru se simte aici îndreptățit să fie adulat și preamărit. Importanța de sine este maximă în această etapă; vrem să fim lăudați și apreciați pentru ceea ce suntem. Leul nu este – și nu poate fi vreodată – modest (această calitate va începe să fie dezvoltată abia în zodia următoare, Fecioara!). În etapa Leului eul încearcă parcă să dobândească un statut suprauman, să se ridice la rangul de zeu. Prin faptul că ia contact cu propria sa putere creatoare, eul își recunoaște divinitatea și dorește să o afirme. Aici vrem să fim iubiți, admirați și aplaudați. Dorim să fim un model pentru ceilalți, să-i impresionăm și aspirăm să afirmăm plenar Eroul din noi.

Planetele poziționate în Leu își manifestă semnificațiile într-o manieră dramatică și exaltată. Când energia Leului este exacerbată, individul se exprimă prin manifestări mândre, orgolioase și bombastice. Persoana vrea să-și impună cu orice preț voința și să fie recunoscută ca autoritate supremă. Această autoritate nu este însă una bazată atât de mult pe experiență sau competență, ci în primul rând pe propria carismă și pe siguranța dată de centrarea pe sine. Aparențele contează foarte mult în această etapă. La fel cum leul domină savana cu răgetul său înspăimântător (iar coama sa impresionantă îl face să pară mai mare decât este), tot așa în etapa Leului individul se afirmă în primul rând prin forța și determinarea personalității sale.

În exces, manifestările Leului devin însă tiranice și distrugătoare. Concentrarea razelor și căldurii solare printr-o lupă poate declanșa un incendiu; tot așa concentrarea egotică a voinței în scopul afirmării de sine poate avea consecințe nefaste asupra altora (sau chiar asupra nativului). Nativul ar vrea parcă să instaureze un adevărat cult în jurul propriei persoane.

Pe de altă parte, când în etapa Leului energia este insuficientă apare o dificultate în ceea ce privește capacitatea de expresie plenară de sine. Teama de a nu fi pe placul celorlalți sau – mai rău – frica de a fi umilit sau ridiculizat generează blocarea elanului creator al nativului. În acest caz individul nu mai poate rămâne centrat pe sine (așa cum ar trebui să fie în această etapă). Atenția sa ajunge orientată nu către sine, ci către imaginea pe care alții o au despre el. El caută mereu aprobarea altora. ‘Ce vor spune ceilalți despre mine?’ ‘Ce pot face ca să mă admire și să mă iubească?’ ‘Cum să-i câștig pe ceilalți ca suporteri sau fani ai mei?’ se întreabă mai mereu această persoană.

Arhetipul jungian care este în legătură cu această etapă este Persona. Eul profund (Sinele) este asemenea unui actor care joacă aici – conștient și deliberat – rolul Ego-ului. Pe scena pe care joacă, actorul se identifică total cu personajul (în teatrul antic acest personaj era recunoscut după masca – lat. persona –  pe care actorul și-o punea pe față în timpul spectacolului). Deși liber de orice asociere condiționată, Sinele își pune aici o mască – el îmbracă astfel haina personalității. Și aici vorbim, desigur, doar despre o analogie între etapa Leului și procesul definirii și afirmării personalității.

Indiferent cât de insignifiant este rolul pe care ajungem să-l jucăm pe scena vieții, în etapa Leului vrem să facem lucruri mărețe (fie chiar și la o scară mai redusă). Aspirăm să devenim un model de urmat, să fim cei mai buni sau remarcabili într-un domeniu anume. Vrem să fim dirijorul orchestrei. Ego-ul se consideră aici pe sine măsura tuturor lucrurilor. Pentru că aspirăm să fim în centrul lucrurilor, în Leu interpretăm foarte personal tot ce ni se petrece. Reacțiile negative și criticile altora ne dor foarte tare pentru că simțim că am dat tot ce e mai bun din noi, am încercat să afirmăm cea mai bună fațetă a eului nostru. În Leu nu precupețim nici un efort și nu facem nici o economie de energie pentru a afirma ceea ce considerăm că merită afirmat și pentru a face lucrurile importante pentru noi.

Exprimarea de sine este aici luminoasă, grandioasă, demnă, conștientă/voluntară, pasionată și fățișă. Apreciem integritatea și onoarea; am vrea parcă să eliminăm toate umbrele și disprețuim meschinăria și ascunzișurile. Dar, duse la extrem, chiar dorința de a exprima totul pe față și exaltarea snoabă a ceea ce ar trebui să rămână ascuns constituie ‘umbra’ psihologică în această etapă. Se ajunge adesea la narcisism, aroganță, lăudăroșenie, supraevaluare, frivolitate, exhibiționism și infatuare. Chiar și modestia poate fi aici o mască menită să afirme eul. În Leu vrem să apărem celorlalți grandioși, ‘larger than life’.

În această etapă Eul se recreează pe sine, el devine un produs al forței psihice conținute și hrănite în etapa anterioară (Racul) pe nivelul Ființei Profunde. Eul devine aici o emanație a Sufletului, el este Copilul Divin al Spiritului. Această ‘persona’ manifestată aici nu este o mască prin care individul încearcă să ascundă adevărata natură a Sinelui, ci una prin care caută să o reveleze. La fel cum un nou-născut are nevoie de toată iubirea celor din jur, tot așa eul nostru – creația Ființei noastre profunde – are nevoie de multă iubire în această etapă. Și la fel cum nou-născutul țipă din toți rărunchii, cerând parcă să i se acorde atenție (asemenea leului care rage in savană), în etapa Leului vrem ca voința și existența noastră să fie recunoscute, apreciate – sau chiar temute – de ceilalți. Cu toate acestea, chiar înconjurați de admirația și iubirea altora, ne simțim adesea singuri în această etapă; Eul Leului nu admite existența unui ‘Tu’ sau ‘El’ egal cu sine, iar (la fel ca în Berbec) capacitatea sa de a empatiza cu alții este redusă. Ceilalți sunt văzuți aici ca un fel de prelungiri ale eului ce sunt menite să confirme valoarea și importanța acestuia și să-i respecte voința. Acest lucru diferă de zodia opusă, Vărsătorul, în care propriul Sine profund este recunoscut în toți ceilalți oameni, iar Eul individual apare ca o manifestare unică a acestui Sine.

Cu toate acestea energia iubirii se manifestă aici în dublu sens. În Leu nu doar că avem nevoie de dovezi constante de iubire din partea altora, ci suntem capabili de a ne revărsa din plin iubirea asupra creațiilor noastre (și a persoanelor care beneficiază de ele). Actul său de creație conștientă de sine este, simultan, și un act de iubire! La fel cum Soarele radiază constant și necondiționat energie și lumină, în Leu suntem capabili să dăruim foarte mult persoanelor pe care le iubim. Această generozitate este o expresie naturală și spontană a eului în această etapă. În Leu ne exprimăm adesea asemenea unui zeu sau unui rege care revarsă cu mărinimie darurile sale asupra adoratorilor/supușilor, dar putem fi și asemenea unui cavaler curajos care luptă cu toate puterile sale și se sacrifică cu abnegație pentru o cauză măreață și nobilă.

Tot ce facem în etapa Leului primește amprenta (și constituie reflectarea) dorinței noastre exaltate de a afirma – chiar și numai prin filtrul limitat al egoului nostru – suveranitatea Sinelui nostru divin și nemuritor.