Filozofia chineză afirmă că la baza manifestării se află două principii universale – forțe opuse, dar simultan complementare, interconectate și interdependente. Aceste forțe se numesc yīn (陰) și yáng (陽), la origine desemnând partea umbrită, respectiv partea luminată de Soare a unui deal. Yin-ul este adesea simbolizat printr-o linie întreruptă (⚋), iar yang-ul printr-o linie continuă (⚊).

Toate dualitățile naturale (lumină-întuneric, căldură-răceală, foc-apă etc) sau metafizice (materie-spirit, etc) sunt explicate prin interacțiunea yin-yang. Toate lucrurile avansează, se retrag, persistă sau se transformă în altceva ca răspuns la interacțiunea yin-yang; această interacțiune constituie ”țesătura” coerentă a naturii și a minții, a întregii existențe.

Termenul combinat yinyang (陰陽 sau 阴阳) desemnează, printre altele, astronomia, astrologia, Yijing-ul și restul artelor divinatorii chinezești. Cele două principii, yin și yang, constituie baza pentru toate ciclurile din astrologia chineză. Fiecare horoscop este evaluat din punctul de vedere al echilibrului energetic dintre yin și yang. Nu doar atât, dar ciclurile energetice care corespund horoscopului natal al unei femei vor fi diferite de cele care corespund horoscopului unui bărbat născut în exact același moment, ceea ce face posibilă o distincție neîntâlnită în alte forme de astrologie!

În practica astrologică este esențial să înțelegem profund diferențele dintre cele două tipuri de manifestări și modul în care ele se contrabalansează.

Principiul Yin      Principiul Yang
Femeie             Bărbat
Lună          Soare
Apă                Foc
Pământ                     Cer
Noapte                Zi
Substanță              Energie
Structură            Funcție
Suflet               Spirit
Interior       Exterior
Înăuntru                Înafară
Par                       Impar
Întuneric            Lumină
Rece          Cald
Nord               Sud
Dreapta         Stânga
Vest            Est
Apus          Răsărit
Vale                 Munte
Iarnă                Vară
Lent            Rapid
Greu         Ușor
Moale             Tare
Maleabil             Solid
Umed         Uscat
Pasiv           Agresiv
Reactiv            Proactiv
Retragere              Înaintare
Contracție           Expansiune
Ascuns        Vizibil
Scund               Înalt
Dedesubt         Deasupra
Inferior               Superior
Coborâre                     Ascensiune
Închis               Deschis
Centrifug         Centripet
Negru      Alb
Plin           Gol
Constructiv             Distructiv
Creștere                  Generare
Inclusiv              Exclusiv
Pace             Război
Rezistență                 Atac
Fruct                        Sămânță
Învăluire              Penetrare
Vagin                  Penis
Hrănire                Diseminare
Contemplare                  Acțiune
Static                    Mișcător
Amestec              Distincție
Stocare                    Transformare
Potențial               Manifestare
Inhibant              Excitant
Delicat             Puternic
Grosier                 Subtil
Dens                     Rarefiat
Somn              Veghe
Timiditate                 Asertivitate
Emoție          Rațiune
Deficit          Exces

Trebuie spus că aceste opoziții sunt relative: apa este yin prin comparație cu aburul, dar yang prin comparație cu gheața. Bărbatul și focul sunt yang în exterior, dar yin la interior, femeia și apa sunt yin la exterior, dar yang în interior. Corpul uman este yang în partea din spate și yin în partea din față, dar a ieși în față și a a-ți expune partea din față a corpului într-o luptă (de exemplu) este yang, pe când a te întoarce cu spatele sau a te retrage este yin. Yin și yang nu sunt statice, ci în permanentă transformare și interdependență.

Astrologia chineză – corect înțeleasă și aplicată – oferă individului oportunitatea de a se racorda mai bine la curgerea energiei și a timpului, de a-și armoniza viața în conformitate cu alternanța yin-ului cu yang-ul.