Progresie

« Înapoi la indexul glosarului

Modificare a hărții natale care indică influențele în schimbare care rezultă din mișcările corpurilor cerești după naștere. Progresiile indică pozițiile avansate ale Ascendentului, Mijlocului Cerului, planetelor și altor indicatori, așa cum se arată într-un horoscop progresat pentru o anumită dată, potrivit sistemului progresiilor secundare.

v. Direcție.

« Înapoi la indexul glosarului