Paralele mundane

« Înapoi la indexul glosarului

Paralele mundane (‘in mundo’) presupun să observăm ce proporție din semi-arcul diurn al unei planete constituie distanța sa față de axa luată în considerare (orizontul sau meridianul). Când o altă planetă va atinge exact aceeași proporție din propriul ei semi-arc în raport cu axa respectivă de cealaltă parte a ei, înseamnă că ea a ajuns paralela mundană a celei dintâi.

« Înapoi la indexul glosarului