Nadir

« Înapoi la indexul glosarului

Punctul de intersecție dintre verticala observatorului și sfera cerească, situat sub orizontul observatorului. Nadirul este diametral opus zenitului.

v. Zenit

« Înapoi la indexul glosarului