Cel mai bun mod de a avea acces la informațiile autentice legate de Jyotisha este de a merge direct la sursă și a medita asupra înțelesului sutra-elor cuprinse în tratatele tradiționale în limba sanscrită (jyotiśhāstras). Acestea sunt texte ce aparțin perioadei medievale a literaturii sanscrite clasice (aprox. sec 3-9 d.C.).

Evident, pentru aceasta se recomandă traducerile din sanscrită realizate de sanscritologi cu o foarte bună cunoaștere a astronomiei și astrologiei indiene, sau de astrologi cu o foarte bună cunoaștere a limbii sanscrite. 

Iată principalele tratate care, în opinia mea, trebuie neapărat studiate pentru înțelegerea astrologiei indiene. Cele mai multe traduceri există în limba engleză, câteva dintre aceste traduceri putând fi găsite și online.

Yavanajātaka de Sphujidhvaja, tradusă de David Pingree 

Bṛhatsaṃhitā de Varāhamihira 

Bṛhatjātaka de Varāhamihira (tradusă inclusiv în română la Editura Herald) 

Horāsāra de Prithuyasas (fiul lui Varāhamihira), tradusă de R. Santhanam 

Bṛhatparāśarahorāśāstra (autor necunoscut, data redactării incertă, lucrarea este popular atribuită înțeleptului vedic Parāśara).  

Sārāvalī de Kalyāṇavarma, tradusă de V.B. Choudhary. 

Jaiminiupadeśasutras (autor necunoscut, data redactării incertă, lucrarea este atribuită înțeleptului Jaimini). Deși fundamentează un stil aparent distinct de Jyotisha, este – în opinia mea – discutabilă în privința validității principiilor și metodelor de lucru pe care le promovează. 

Phaladīpikā de Mantreśvara, tradusă și comentată de G.S.Kapoor.  

Jātakapārijāta de Vaidyanātha Dīkṣita tradusă și comentată de Subramanya Sastri

Tajikanīlakanthi de Nīlakantha Daivajna, tradusă de D.P.Saxena

În Jyotisha, studiul tratatelor astrologice antice este de o importanță capitală, asta și pentru că astrologia indiană – la fel ca întreaga cultură indiană – este foarte tradiționalistă.

Există atât părți bune, cât și părți mai puțin bune în această fidelitate față de scrierile antice.

Partea bună este că astrologia indiană a păstrat foarte bine integrată filozofia originară a fundamentării astrologiei și nu a ajuns să fie contaminată de diverse curente fanteziste, așa cum se petrece în prezent cu astrologia modernă occidentală. Dacă facem abstracție de eroarea matematică majoră din conceptualizarea Zodiacului, practica astrologică curentă (adică modalitatea de interpretare horoscopică) este foarte similară cu cea a celor care au pus bazele astrologiei in India.

Partea ‘provocatoare’ implică nevoia de adaptare a ideilor tradiționale la vremurile moderne, la mentalitatea, nevoile și așteptările omului modern.

În abordarea astrologiei indiene (la fel ca în procesul studierii altor discipline tradiționale) se considera că citirea sau ascultarea – însoțite de meditație profundă și de memorarea – śloka-urilor (adică a versurilor)  din  textele tradiționale conduce, treptat, la o formă superioară de abilitate divinatorie. Învățarea – în acest caz –  se produce prin mecanisme inconștiente/supraconștiente, iar emisfera dreaptă a creierului este stimulată, fiind activate gândirea intuitivă și cea simbolică.

Chiar dacă nu împărtășesc convingerea majorității astrologilor ‘vedici’ potrivit căreia tratatele astrologice antice (în special unele dintre ele, cum ar fi Bṛhatparāśarahorāśāstra sau Jaiminiupadeśasutras ar fi revelații divine realizate de mari înțelepți vedici, totuși am remarcat – din proprie experiență – că această metodă de învățare este una cu totul și cu totul extraordinară și că, integrate astfel, principiile astrologice sunt mult mai bine asimilate.

Pentru studiul sistematic al astrologiei Jyotisha, realizez comentarii extensive ale tuturor tratatelor menționate mai sus – tot ce astrologia indiană are mai bun! Pe lângă aceste tratate (care sunt de Jataka, adică de astrologie natală –  ‘stilurile’ Jyotisha Parāśari, Jaimini și Tajika), prezint și lucrări foarte importante de Prashna (astrologie orara). Ele sunt comentate pe larg la cursul meu de astrologie.

Comentariile conțin multe referințe, comparații cu texte similare, paralele cu astrologia occidentală (mai ales cu cea antică elenistică și persană) și – mai ales – foarte multe exemple practice. Critica textuală nu lipsește, indicându-se, de asemenea, erorile de fundamentare a anumitor principii și alternativele mai viabile.

În ceea ce privește cărțile și tratatele moderne de Jyotisha, nu am prea multe recomandări. Din păcate, eroarea fundamentală specifică modului de aplicare practică a tradiției Jyotisha în epoca modernă face ca majoritatea cărților și tratatelor moderne pe această temă să fie viciate și să inducă în eroare cititorul. Ele demonstrează – în opinia mea – caracterul diletantist al practicii astrologice curente și contribuie la promovarea unei confuzii majore. 

Cu puține excepții, cărțile moderne de Jyotisha sunt – în opinia mea – destul de prost scrise. Din această cauză ele trebuie citite cu mare precauție, mai ales în ce privește exemplele practice prin care se încearcă demonstrarea funcționării tehnicilor și principiilor Jyotisha.

Voi reveni cu recomandări și recenzii de cărți Jyotisha scrise de autori moderni în alte articole.