(Acest articol este o adaptare după un scurt fragment audio care este parte a lecției despre psihologia zodia Gemenilor din cursul de Psihologie Astrologică).

Principiile fundamentale care sunt active în zodia Gemenilor sunt cel al dualității sau polarității în planul conștiinței și cel al relaționării. Ne amintim că eul s-a afirmat ca energie pură – și pol masculin – în Berbec și a fost integrat apoi ca substanță în Taur, acolo unde a funcționat ca pol feminin.

În Gemeni avem o integrare a celor doi poli; aici funcționăm într-un mod dual, oscilând între polul masculin și cel feminin, între interior și exterior, între ‚sus’ și ‚jos’, între spirit și materie, între minte și corp. Aici ne simțim doi în unul (sau unul în doi). Și aici realizăm un schimb între acești doi poli, un schimb între interior și exterior, între sus și jos. Ca urmare, etapa care corespunde zodiei Gemenilor este una a polarizării la nivelul conștiinței și totodată a integrării polilor în conștiință. Aici avem de-a face cu un proces al relativizării, al asocierii și al realizării de legături. Cei doi poli identificați aici sunt puși în relație, sunt aduși împreună.

Spre deosebire de Taur, zodie în care instinctul de conservare era foarte puternic, și de Berbec în care instinctul de supraviețuire este extrem de bine dezvoltat, în Gemeni căutăm să dobândim siguranța intelectuală, în sensul că dorim să obținem suficiente informații din mediu astfel încât să stim cum să ne poziționăm în relație cu acesta. Unul dintre scopurile urmărite aici este acela de a obține siguranța prin crearea unor legături sau punți de comunicare cu mediul și prin cunoașterea circumstanțelor din mediul în care nativul trăiește, prin învățarea unor lucruri folositoare despre acesta.

Gemenii constituie etapa intelectualizării, fiind asociată simbolic cu procesul generării noțiunilor și conceptelor, deci implicit a limbajului. La nivelul Gemenilor se realizează asocierea fundamentală dintre semnificant și semnificat. Lucrurile exterioare sunt percepute și reflectate la nivel mintal unde primesc o etichetă, o denumire, iar ideile care apar în minte sunt exprimate/comunicate în afară. Gemenii realizează legătura între interior și exterior cu ajutorul limbajului (care poate fi constituit din cuvinte sau semne/imagini) și reprezintă, totodată, și etapa învățării.

Ca etapă de dezvoltare în viața unui individ, zodia Gemenilor corespunde (cu aproximație) perioadei cuprinse între 4 și 7 ani, perioadă în care copilul începe să-și formeze reprezentări din ce în ce mai complexe despre lume. Este etapa în care, de regulă, el începe să învețe scrierea și citirea. Abilitățile sale lingvistice să dezvoltă și ele foarte mult; la fel se dezvoltă și abilitățile numerice/matematice. Apare o anumită detașare de simțuri. Copilul vorbește mult, raportează ceea ce observă, începe să pună întrebări, caută răspunsuri, caută să înțeleagă, este foarte curios. În această etapă, învățarea se produce într-un ritm exponențial prin comparație cu etapele anterioare. Copilul înregistrează rapid informațiile și îi imită cu ușurință pe ceilalți la nivel comportamental. Și tot în această etapă de dezvoltare apare și o mult mai bună coordonare între minte și corp, între mână și privire. Prin comparație, în etapele anterioare coordonarea era mult mai dificilă (mai bine zis ea nu era atât de necesară).

Nevoile fundamentale care se manifesta aici, în etapa Gemenilor, sunt cea de informare, de obținerea siguranței la nivel mintal, de schimb între interior și exterior, de comunicare, de feed-back, de stimulare mentală, de varietate și, nu în ultimul rând, nevoia de eros care aici se manifestă într-o formă oarecum incipientă, dar arhetipală, prin faptul că la nivelul etapei Gemenilor se încearcă o primă integrare a celor doi poli fundamentali – masculin și feminin – la nivelul conștiinței.

În această etapă devin importante pentru noi valori ca adaptabilitatea, afinitatea, bucuria, comunicarea, conectarea, coordonarea, cunoașterea, curiozitatea, deschiderea, dialogul, distracția, diversitatea, expresivitatea, inteligența, ingeniozitatea, împărtășirea, învățarea, jocul, libertatea, noutatea, prezența de spirit, rațiunea, relaționarea, umorul, ușurința, varietatea și altele de acest fel.

Orientarea fundamentală aici capătă un caracter oarecum mixt sau paradoxal, pentru că presupune fie unirea sau contactul spiritului cu materia, fie diferențierea acestora. Avem fie o polarizarea la nivelul conștiinței (sau între conștiință și mediu), fie integrarea polilor în conștiință. Totodată apare și nevoia unei dezvoltări multilaterale care are la bază, așa cum am văzut, nevoia de a afla cât mai multe despre mediu pentru a ne putea orienta și adapta cât mai bine.

Atitudinea de bază aici este una neutră, nediscriminatorie – am putea să o considerăm ‚amorală’ sau ‘pre-morală’, asta pentru că aici, la nivelul zodiei Gemenilor, acceptăm ușor contradicțiile și opiniile divergente. Spre deosebire de zodia de la finalul anotimpului următor (Fecioara) în care adoptăm o atitudine critică, discriminatoare și prin opoziției cu zodia Săgetătorului în care atitudinea individului este puternic moralizatoare, existând tendința de a atașa mereu semnificații diferitelor situații de viață, în Gemeni nu discriminăm, nu punem etichete morale și nu criticăm, ci acceptăm totul la nivel intelectual. În această etapă suntem cât mai deschiși pentru a învăța cât mai multe despre lume și putem accepta ușor contradicțiile, indiferent cât de neobișnuite ar fi. Aici avem tendința de a adopta o atitudine neutră, pentru că știm că există mereu o mulțime de moduri în care poți să privești o situație și o mulțime de puncte de vedere din care poți să faci asta. În același timp – sau poate chiar din acest motiv – atitudinea tinde să fie schimbătoare, adaptabilă, pentru că, neavând repere fixe în raport cu care evaluăm lucrurile, suntem și influențați de lucruri și idei diverse. Atitudinea noastră este aici cerebrală și foarte curioasă.

Ca strategii de bază pe care le angrenăm aici:

-observăm și studiem mediul în căutarea indiciilor care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine poziția noastră în relație cu acesta;

-apelăm la experiența altora pentru a afla mai multe, dar realizăm și observații personale;

-culegem informații, le corelăm, le consemnăm, categorisim indiciile, adunăm și multiplicăm observațiile, faptele și conceptele;

-comunicăm cu mediul, punem întrebări, căutăm răspunsuri, recepționăm și oferim feed-back, învățăm pentru a ne adapta, facem schimburi de informații;

-rămânem deschiși și nu ne angajăm definitiv față de ceva pentru a nu ne pierde opțiunile.

Dintre resursele și abilitățile de bază ce pot fi accesate la nivelul zodiei Gemenilor putem menționa dexteritatea și dibăcia mintală, adaptabilitatea, ușurința de a crea legături între lucruri, de a crea poduri și punți cu ceilalți oameni, excelente abilități de comunicare, capacitatea de a sesiza și integra multiple puncte de vedere, opinii și posibilități, coordonarea excelentă și abilitatea de a realiza mai multe lucruri într-un interval foarte scurt de timp (‚multitasking-ul’), abilitatea de a alterna rapid între receptivitate și activitate.

Cel mai reprezentativ concept arhetipal la nivelul acestei etape este, desigur, cel al Gemenilor. Gemenii sunt două persoane într-una singură sau un singur spirit în două trupuri, am putea spune. Aici, la nivelul etapei Gemenilor, apare o primă polarizare psihologică clară – manifestată fie simultan, fie alternativ – între masculin și feminin. Gemenii noștri sunt frate și soră –  ei sunt, de fapt, polii fundamentali ai experienței noastre. Ei reprezintă mintea și trupul, spiritul și materia, susul și josul, dreapta și stânga, interiorul și exteriorul.

Aici ne ‘îngemănăm’ cu alte suflete; ceilalți ne apar aici ca frați sau surori. Prin comunicare, ei nu par a fi atât de diferiți de noi. La nivelul zodiei Gemenilor toate lucrurile ne apar în pereche, toate ne apar îngemănate cu aspectele lor polar complementare. Tot ce trăim, toate experiențele pe care le avem, conceptele pe care le folosim, ideile și reprezentările pe care ni le facem vin însoțite de reversul lor, de polul lor complementar. Aici realizăm schimburi între diferiții poli ai experienței noastre și trecem cu ușurință de la o manifestare activă, dinamică (‘fratele’) la o atitudine receptivă, potențială (‘sora’).

Și acest pol complementar nu apare aici, separat de noi, așa cum se exprimă în Balanță. El nu este aici ‚celălalt’ – un anima/animus ce ființează în Inconștient (așa cum apare la nivelul Balanței), ci constituie unul dintre polii experienței noastre, un ‚alter-ego’ al nostru. Altfel spus, tot ce întâlnim aici își are ‚fratele’ sau ‚sora’ de care trebuie să ținem seama… de care nu putem să nu ținem seama! Dacă în această etapă încercăm să evităm sau să marginalizăm acest ‚frate’ sau această ‚soră’ geamăn(ă), înseamnă că parcurgem zona de umbră a acestei zodii. În Gemeni este natural să fim duali, este normal să fim ‘doi în unul’ sau ‘unul în doi’. Anormal ar fi ca în această etapă să nu recunoaștem dualitatea, să nu o acceptăm! Aici trebuie să conștientizăm și să integrăm în conștiință ambii poli ai experienței noastre.

Pe de altă parte, la nivelul zodiei Gemenilor apară și o reflectare a celor două arhetipuri jungiene fundamentale Anima și Animus, deși aceasta se realizează într-o formă oarecum incipientă. Anima este principiul feminin din sufletul fiecărui bărbat, iar Animus este polul masculin din sufletul fiecărei femei. Și, desigur, aceste principii/arhetipuri se vor manifesta mai explicit în zodiile care urmează și în special în etapa Balanței, dar ele apar pentru prima oară în Gemeni și aici se află rădăcina lor. Și tot aici apare și ideea de ‚suflete îngemănate’ sau ‚suflete pereche’. Ea se poate reflecta uneori la un nivel cât se poate de concret/fizic, prin faptul că două persoane sunt legate între ele chiar prin naștere. Și totuși, această idee trebuie luată într-un sens mai degrabă simbolic decât concret, pentru că în etapa Gemenilor, mintea noastră și sufletul nostru găsesc mereu aspecte complementare de care să se lege, cu care să se completeze și cu care să rămână împerecheate – pentru o vreme – de-a lungul vieții.

Și în strânsă legătură cu aceste imagini arhetipale, la nivelul zodiei Gemenilor întâlnim și imaginea arhetipală a lui Eros (Cupidon sau Amor) din mitologia greco-romană sau a zeului Kama din mitologia hindusă, care nu reprezintă altceva decât dorința erotică. Și tot aici întâlnim și arhetipul îndrăgostitului, care este în strânsă legătură cu principiul Erosului.

Și acest lucru poate părea surprinzător chiar pentru mulți astrologi sau  pasionați de astrologie, pentru că nu prea mulți dintre ei se gândesc la această zodie ca fiind una care să aibă legătură mare cu starea de îndrăgostire. Și totuși, prima săgetare a erosului apare aici, în acest semn. Și să nu uităm și faptul că în mitologia greacă Eros este copilul Afroditei (Venus) și a lui Ares (Marte). Iar acest lucru, este transpus în plan zodiacal: Gemenii, care constituie un derivat firesc al celor două etape zodiacale anterioare (Berbecul și Taurul) este animat de principiul lui Eros care are o legătură de filiație față de Marte (guvernatorul Berbecului) și Venus (guvernatorul  zodiacal al Taurului).

Și întotdeauna dragostea începe sub forma unei idei, înainte de a deveni o trăire. În niciun alt semn zodiacal, erosul nu se trezește mai rapid ca în Gemeni. Gemenii sunt, prin excelență, semnul îndrăgostirii. Ne îndrăgostim de cineva în urma unui act de comunicare, de polarizare mintală/fizică, în urma observării unei alte persoane și a reprezentărilor mintale pe care ni le facem despre ea. Totuși, la fel ca în viață, nici în Gemeni starea de îndrăgostire nu durează prea mult; în nici un alt semn zodiacal îndrăgostirea nu dispare mai repede ca în etapa Gemenilor. Iuțeala cu care erosul apare și dispare este în strânsă legătură cu caracteristicile acestui semn zodiacal. Ideile și cuvintele Gemenilor pot trezi sau ucide erosul; în minte ne îndrăgostim și tot în minte pierdem starea de îndrăgostire.

Și, neîntâmplător, în astrologia indiană Jyotish semnul Gemenilor poartă numele de Mithuna, cuvânt care în sanscrită înseamnă ‘gemeni’, dar mai înseamnă și ‘cuplu’, și are și sensul de unire dintre bărbat și femeie (sau, mai bine zis între polul masculin și cel feminin). Acest cuvânt are aceeași rădăcină ca și cuvântul sanscrit ‚maithuna’ care înseamnă  ‘uniune’, ‘act sexual’, ‘copulație’, ‘ dorință de a îl atinge pe celălalt’ sau  ‘mariaj’. Și, evident, sexul înseamnă – în mare măsură – comunicare. Prin actul sexual ne lăsăm corpurile și sufletele să comunice în modul cel mai intim, ca urmare ideea de îngemănare, de contact pe multiple planuri, de încolăcite, de împletire ne apare cât se poate de bine reprezentată în semnul Gemenilor. Această idee presupune cuprinderea, îmbrățișarea masculinului de către feminin sau penetrarea femininului de către masculin. În astrologia indiană zodia Gemenilor este adesea reprezentată printr-un cuplu – bărbat și femeie – aflați într-o strânsă îmbrățișare erotică.

Și atunci când comunicăm, atunci când învățăm (sau când facem orice altă activitate care este reprezentată de această zodie), nu facem altceva decât să ne adaptăm la o anumită realitate sau să pătrundem în acea realitate. Realizăm astfel o uniune ce poate fi asemănată cu un act sexual: pătrundem cu mintea realitatea, ne împletim ne încolăcit în jurul lucrului pe care vrem să îl asimilăm și să îl investigăm. Îl înconjurăm de – și cu – ceea ce cunoaștem deja, pentru a-i putea găsi un loc în noi. În Biblie, de exemplu, actul sexual este adesea etichetat ca un act de cunoaștere (ex. ‚Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva’ etc.).

Această zodie este reprezentată foarte bine de Arhetipul Androginului, care reprezintă integrarea perfectă a Masculinului cu Femininul, chiar dacă aici, în Gemeni, vorbim mai degrabă de un potențial androgin care trebuie încă explorat și nu unul aflat în etapa sa finală. Aici în Gemeni, Androginul constituie fie o unitate care tinde – sau are potențialul – să devină dualitate sau polaritate, fie un aspect dual ce tinde către întregire/unitate. În mitologia hindusă avem imaginea lui Shiva Ardhanarishvara, zeul care combină atributele marelui zeu Shiva cu cele ale consoartei sale divine, Parvati. Și observăm felul în care acest caracter androgin se reflectă în etapa Gemenilor.

Semnul masculin al Berbecului și cel feminin al Taurului își unesc efectele combinate în etapa următoare – cea a Gemenilor – în care ia naștere un proces paradoxal al cărui scop este integrarea Masculinului cu Femininul, a Fratelui cu Sora. Aici, în Gemeni, funcționăm într-un mod binar, într-un mod dublu, dual, polariza(n)t, dar aspectele polare care se nasc aici sunt îngemănate, sunt legate între ele și trebuie să fie menținute într-un anumit echilibru.

Această polarizare se produce în primul rând în interiorul ființei noastre. În Berbec am conștientizat cel mai bine Subiectul, Spiritul și Polul Masculin/Yang, iar în Taur am experimentat Obiectul, Materia și Polul Feminin/Yin. În Gemeni percepem cel mai bine dualitatea Spirit-Materie, Masculin-Feminin și actul intermediar al cunoașterii Obiectului de către Subiect. Și această polaritate se reflectă inclusiv în corpul nostru energetic, unde avem canalele polare Yang și Yin, ce sunt reflectate foarte bine de semnul grafic atribuit Gemenilor (din partea dreaptă a imaginii de mai jos) și de Caduceul lui Mercur/Hermes (din partea stângă a acestei imagini), Hermes fiind divinitatea asociată arhetipal cu guvernarea zodiei Gemenilor.

Și, evident, Hermes constituie și el o imagine arhetipală cât se poate de semnificativă și potrivită pentru această etapă zodiacală. El este principiul activ care exprimă cel mai bine potențialul și scopurile etapei Gemenilor. Hermes-Mercur are rolul de liant: el unește polii extremi ai manifestării, leagă lumea de aici cu cea de dincolo. El poartă mesajele zeilor-  adică ale forțelor psihismului – către sufletul nostru, către mintea noastră și, în același timp, el face legături între toate lucrurile. El are ca instrument favorit caduceul, care reprezintă chiar polii îngemănați ai Masculinului și Femininului și toate aceste calități ale sale se reflectă sau se regăsesc într-o mare măsură la nivelul zodiei Gemenilor.

Și o altă imagine familiară nouă la nivel arhetipal – care este în strânsă legătură cu cea a Androginului, dar și cu ce a lui Hermes, despre care am pomenit anterior – este cea a lui Hermafroditus, zeul din mitologia greacă care este fiul lui Hermes și al Afroditei și care îmbină în el ambele calități polare, atât cea masculină, cât și cea feminină. El este o reprezentare a nediferențierii sau ‚mixajului’ care apare – chiar și la nivel genital – în unele cazuri.

Această manifestare androgină care apare la nivelul Gemenilor este expresia modului binar sau mixt prin care realitatea este filtrată (și adesea exprimată) în viețile noastre. Această zodie reflectă existența unui ‚al 3-lea gen’, pe lângă Masculin și Feminin: genul ‚neutru’, ‚non-binar’, ‚dublu’ sau ‚mixt’. Acest ‚al 3-lea gen’ implică o dilemă, un paradox fundamental care se reflectă pe multiple planuri și în multiple situații de viață.

(Acesta a fost un scurt fragment din lecția despre psihologia zodiei Gemenilor din cursul de Psihologie Astrologică).