În viziunea școlilor filozofice dualiste și non-dualiste ale hinduismului, realitatea este adesea descrisă ca un rezultat al jocului divin (Līlā) al lui Dumnezeu (Bráhman). În perfect acord cu viziunea shakespeare-iană asupra vieții în care ”viața e o scenă, iar noi suntem actorii”, din perspectiva tradiției hinduse, acest joc divin este trăit – conștient sau inconștient – de fiecare ființă umană. Noțiunea de Līlā vine în conexiune și cu cea de Tantra (țesătura sau urzeala în care acest joc cosmic se joacă).

Kṛṣṇa orchestrând jocul divin Līlā

În context astrologic, planetele sunt actorii, zodiile sunt rolurile pe care planetele le joacă, iar casele astrologice reprezintă diferitele scene pe care planetele își joacă rolul în viața noastră.

Atât din perspectiva astrologiei indiene, cat și din din perpectiva psihologiei jungiene, planetele nu sunt altceva decât forțele arhetipale ale Inconștientului Colectiv (sau ale Supraconștientului) care iși asumă anumite roluri și îmbracă anumite ‘costume’ psihologice (zodiile) pentru a se manifesta în mod specific în anumite domenii din viața noastră (casele), iar specificitatea destinului individual este definită de configurația exactă a planetelor în zodii și case la momentul exact al nașterii individului.

Aceste forțe (simbolizate de planete) se află atât în înteriorul, cât și în exteriorul nativului, atât în Macrocosmos cât și în Microcosmos.
Orice lucru manifestat poate fi descris printr-o combinație a forțelor și arhetipurilor planetare. Destinul individual (adică rolul specific al fiecărui individ pe scena vieții) poate fi descifrat prin înțelegerea profundă a hărții astrologice, adică a combinației dintre planete, zodii și case existentă la nașterea individului.

Planetele nu sunt altceva decât ‘zeii’ și ‘zeițele’ care trag sforile destinului uman, jucând tot felul de roluri în ‘drama’ sau ‘comedia’ umană, dar trebuie spus că aceste forțe nu nici oarbe, nici  despotice, nici capricioase, ci acționează ‘ordonat’ și ‘just’ , chiar dacă ordinea și justețea manifestării lor scapă – cel mai adesea – înțelegerii omului obișnuit.

În viziunea spiritualității hinduse, omul este dator să caute să împlinească, în timpul vieții sale, patru scopuri majore (Puruṣārtha):

1. să respecte și să afirme Legea Universală (Dharma), în sensul de a-și integra cât mai bine viața atât în legitățile spirituale și sociale, cât și în ”legea naturii proprii” sau în sa menire particulară (sva-dharma);

2. să-și urmeze propria vocație (Artha) și să-și dezvolte abilitățile practice și intelectuale astfel încât să poată participa la viața economică a societății și să se bucure de prosperitate;

3. să se bucure de viață, de natură, de relațiile cu ceilalți oameni, de bucuriile simple și naturale ale vieții, să se joace și să simtă plăcere (Kāma);

4. să se elibereze cât mai mult de atașamente, de ignoranță, să depășească identificarea cu eul limitat și cu corpul și să recunoască natura sa divină și eternă și prezența tainică a lui Dumnezeu în propria ființă (Mokṣa).

Deși țelul major ultim al fiecărei ființe umane trebuie să fie eliberarea spirituală, mokṣa, totuși – la fel ca întreaga tradiție spirituală a Indiei (în care anticul sistem hindus al castelor a fost construit tocmai pe structura celor patru idealuri majore ale vieții) – tradiția Jyotisha arată că fiecare ființă este, de regulă, mai înclinată către împlinirea unui singur scop major decât a tuturor celor patru scopuri și caută să identifice care rol major se potrivește mai bine destinului individual.

Astrologia indiană pune accent pe acceptarea rolului particular al fiecărei ființe umane în cadrul jocului și nu pe răzvrătirea egotică împotriva lui. În plus ea revelează individului regulile acestui joc, limitările și punctele forte ale rolului individual, precum și posibilitățile și limitările legate de participarea nativului la realizarea celorlalte scopuri.

Treptat, de-a lungul mai multor vieți, individul asimilează profund quintesența tuturor rolurilor posibile dn jocul cosmic, se eliberează de dorințele limitatoare și fuzionează cu Oceanul Conștiinței Divine.

Notă: Dacă vrei să studiezi în profunzime astrologia indiană, ai ajuns la locul potrivit. Click aici pentru detalii.