Ideea de karma se află atât la baza filozofiei hinduse, cât și la baza sistemului Jyotisha.

Cuvântul karman înseamnă acțiune și exprimă ideea că tot ce trăim este un rezultat al acțiunilor noastre trecute. Din perspectivă astrologică, ritmurile timpului se împletesc cu ritmurile karma-ei; ele sunt la baza oricărei acțiuni. Timpul cuprinde, în desfășurarea sa , atât cauzele cât și efectele, iar forța timpului este, simultan, și forța karma-ei. 

Karma apare în trei aspecte:

1. Sanchita – care este suma tuturor actelor comise în încarnările trecute. Este întregul depozit de semințe și tendințe karmice cultivate de individ de-a lungul încarnărilor care, de regulă, rămân însă latente pentru individ în viața prezentă;

2. Prarabda – actele sau roadele pe care individul trebuie să le culeagă în încarnarea curentă, pe baza influenței inconștiente care vine din viețile trecute și a voinței sale conștiente și ‘libere’ din această viață;

3. Agama – actele viitoare nerealizate încă, roadele karmice care urmează să fie recoltate de nativ. 

Jyotisha este astrologia karmică per se! A fost primul sistem astrologic care a integrat în mod coerent principiile legii karma-ei (astrologii occidentali au împrumutat ideile despre karmă din tradiția indiană, adesea fără a le înțelege prea bine). Din moment ce – în concepția tradițiilor hindusă și buddhistă – timpul este asemenea unui bumerang care întoarce totul înapoi către individ, Jyotisha consideră – prin extensie – că ritmurile și ciclurile planetare în raport cu horoscopul nativului sunt expresia modului în care semințele karma-ice plantate în trecut dau ‘roade’ sau ‘fructe’ karmice în prezent.

În Jyotisha se consideră că planetele sunt subordonate lui Ishvara – Ființa Supremă și o manifestare a legilor și a justiției acestuia. Ele indică atât trecutul cât și viitorul, atât karma cât și dharma (calea corectă de urmat). Horoscopul exprimă fructele pe care nativul le poate culege și noul tip de karmă pe care are tendința să-l creeze. Aceste fructe pot fi deci previzionate, iar tipul de ‘semințe’ plantate în trecut poate fi înțeles din configurația specifică horoscopului individului.

Astrologia revelează rezultatele karma-ei noastre, exprimată prin ceea ce noi numim, în mod  crud și neadecvat, influențele planetare. Astrologia revelează consecințele acțiunilor noastre, pe care, de regulă, nu ni le reamintim în această viață și care nu sunt vizibile la naștere  […] planetele indică deci rezultatele karma-ei noastre trecute și, prin urmare, nu există soartă care ne controlează în sens absolut…Viitorul este deci o reflectare a trecutului. Horoscopul indică, pur și simplu, viitorul nativului. (B.V. Raman – Planetary Influences on Human Affairs).

Planetele arată atât felul în care ne-am condiționat cât și felul în care ne putem decondiționa de propria karma. Totuși, horoscopul nu arată toată karma, ci numai Prarabda, karma disponibilă nativului pentru prezenta încarnare. Asta nu înseamnă că indicațiile horoscopului pot fi ‘fentate’. Observ oameni care practică diverse metode spirituale de zeci de ani și care se păcălesc cu ideea că își pot ‘depăși’ horoscopul sau că pe ei nu-i afectează (am auzit cândva chiar și ideea trăznită că, dacă te străduiești tare, poți să-ți ‘implementezi’ un alt horoscop, adică să-ți schimbi cu totul natura individuală).

Cu toate astea, toate problemele sau realizările pe care astrogramele acestor oameni le indică se manifestă cu o mare certitudine în viața lor, chiar dacă reacția și atitudinea lor față de aceste experiențe sunt vădit îmbunătățite ca urmare a practicii lor spirituale. Ei trec prin problemele de sănătate, de natură familială, relațională, profesională, juridică etc care le sunt indicate prin horoscop, doar că au învățat să le privească altfel și – dpdv psihologic – le acceptă mai senin sau trec mai ușor peste ele pentru că le dau o semnificație superioară și le consideră drept oportunități de creștere spirituală. 

Pe de altă parte, prin practica spirituală, o mare parte a karma-ei care nu era destinată a se manifesta în viața prezentă (Sanchita) este ‘arsă’ sau ajunge să se manifeste accentuând tendințele deja existente (de aceea, în multe situații, indivizii angrenați pe o cale spirituală au mai multe necazuri, boli și probleme decât cei care duc o viață obișnuită). 

Mai mult decât atât, până și predispozițiile spirituale sunt și ele vizibile în horoscop ! Astrologia indiană poate indica chiar și tipul de practică spirituală care se armonizează cel mai bine cu predipozițiile unei persoane, precum și ‘zeitatea adorată’ cea mai potrivită pentru ea, conform panteonului hindus. În plus, până și variantele de ieșire dintr-o situație karmică neprielnică sunt indicate, atunci când acestea există și sunt descifrate de astrolog! 

Asta pentru că orice karma poate face parte dintr-una din următoarele categorii: fixă, fixă-mobilă, mobilă:

1. Karma fixă – bună sau rea – trebuie să se manifeste! Este sortită și obligatorie (fie pentru toată durata vieții nativului, fie de la un anumit moment al vieții sale până la capătul acesteia sau până la un moment anume, fie doar într-o anumită perioadă – mai scurtă sau mai lungă – a vieții sale). Condiționările înnăscute sunt – de regulă – cele mai bune exemple pentru karma fixă. Din această cauză există lucruri pe care niciun înțelept, nicio ființă spirituală, nicio rugăciune nu le pot schimba dacă e prea târziu pentru asta (iar în cazul acestui tip de karma este întotdeauna prea târziu)! Ele sunt maktub, cum spun arabii, adică ‘scrise’, ‘sortite’, iar individul trebuie să treacă prin ele și nu poate decât să învețe să le accepte!

De exemplu dacă cineva se naște fără picioare, nu mai are multe de făcut decât să accepte acest lucru și să trăiască cu asta cât mai bine poate. Este o karma fixă pentru toată viața prezentă a nativului și nu există nici o variantă să schimbe asta. Poate să încerce să înțeleagă mai bine de ce i se petrece asta și unde a greșit în viața trecută, poate să reîncadreze experiența și să caute să vadă partea bună a paharului, poate să-și îmbunătățească viața considerabil prin tehnologie, poate să-și compenseze frustrarea îmbogățindu-se sau devenind un mare artist sau om de știință, poate face eforturi pentru a câștiga Olimpiada Parplegicilor etc, dar nu poate schimba faptul că s-a născut așa! 

Nu înseamnă că individul nu trebuie să mai facă nimic, ci doar faptul că tot ce va face pentru a-și învăța lecția și a-și depăși condiția va da roade concrete abia în viața sa următoare (sau dincolo de momentul când karma fixă se consumă), prin agama-karma sa! 

La modul ideal, astrologul ar trebui să fie capabil să identifice și să comunice clientului ceea ce este fix în structura destinului nativului și nu ar trebui să spună că totul poate fi schimbat (asta nu ar reflecta decât ignoranța sa astrologică și spirituală !).

Astrologul are dreptul la incertitudine, dar singura formă de incertitudine permisă este cea legată de capacitatea sa limitată de a interpreta clar și corect lucrurile și de a înțelege foarte bine destinul nativului și voința divină și nu la cea legată de existența karma-ei fixe!

Astrologii care spun că ”totul depinde” de atitudinea, înțelegerea, voința și nivelul spiritual al nativului greșesc la fel de mult ca și cei care spun că totul este predestinat și că nimic nu poate fi schimbat! 

2. Karma fixă-mobilă poate fi modificată, dar doar într-o anumită măsură, în funcție de gradul său de ‘fixitate’ sau ‘mobilitate’. Ea reflectă tendințe care vin cu o mare putere în viața individului, dar care nu sunt absolut de netrecut. Ceva fix se va manifesta, dar în același timp, altceva va putea fi modificat sau alterat în tendința inițială a karma-ei, dacă se dorește asta. Multe situații din viață au un grad important de ‘mobilitate’ la nivel karmic, deci un efort sau o decizie bine realizate pot schimba multe aspecte ale acestei karme, în bine sau în rău, în funcție de orientarea nativului.

În exemplul de mai sus al copilului născut cu handicap, acesta nu mai poate face nimic, în schimb părinții săi puteau să evite – parțial sau în totalitate o astfel de karmă fixă foarte neplăcută legată de copii (ei puteau să evite unele greșeli, să afle mai multe despre predispozițiile lor karmice, să-și amplifice nivelul de conștiință, să angreneze anumite acțiuni de compensare a acestei karma-e negative, sau chiar să evite concepția și să adopte un copil sănătos). Dacă karma lor era fixă-mobilă, nu ar fi fost scutiți de probleme în relația lor cu copii, dar unele situații ar fi putut fi evitate. Gradul de fixitate sau mobilitate a karma-ei lor negative legată de copii ar trebui să rezulte și el din horoscop

3. Karma mobilă se exprimă prin tendințe fluctuante care pot fi modificate în totalitate și fără o mare dificultate. Aici situațiile pot fi foarte ușor direcționate de nativ, fără un efort foarte mare! 

Dacă o tendință karmică mobilă este însă consolidată, după un timp ea devine fixă-mobilă. Dacă o tendință karmică fixă-mobilă este întărită și consolidată, după un timp (în viața prezentă sau în cea viitoare) ea va deveni fixă. Acest proces funcționează și invers: o karma fixă se poate transforma într-una mobilă etc (pe parcursul vieții sau în viața următoare, în funcție de durata karma-ei fixe).

De exemplu o anumită perioadă planetară (dasha) a cuiva ar putea indica o karma relațională cu o anumită persoană (să zicem cu un șef) pe o anumită perioadă de timp. În acea situație nativul va simți că are ceva de ‘împărțit’ cu acea persoană și că nu se poate sustrage din acea relație orice ar face.

Abia după câțiva ani, când acea karma începe să se ‘consume’, nativul ajunge să simtă cum influența acelei persoane în viața ei scade și cum începe să se ‘elibereze’ de acea legătură, care i-a fost foarte necesară, dar pe care a resimțit-o ca supărătoare (evident, principiul se aplică și în privința unei karma-e fixe foarte bune care, după ce a fost ‘consumată’, începe să nu mai fie chiar atât de bună și se deteriorează vizibil!). Totul este în continuă transformare, nimic nu este fix pentru totdeauna (deși, pentru o perioadă de timp – care poate fi chiar întreaga viață a cuiva – această aparentă fixitate este de netrecut!). 

Spre deosebire de așa-numita ”astrologia spirituală” practicată de astrologii confuzi(onanți) din Occident, Jyotisha caută să identifice ceea ce nu poate fi schimbat prin contrast cu ceea ce poate fi schimbat de nativ. Astrologul Jyotisha indică apoi nativului măsuri sau remedii pentru modificarea karma-ei care poate fi modificată și atenuarea consecințelor negative ale celei fixe, în special acțiuni care au rolul de ”a îndupleca zeii” (forțele planetare) să fie binevoitoare față de acesta. Nimeni nu poate fugi de sine însuși și de consecințele faptelor sale anterioare, dar uneori poate compensa faptele mai puțin armonioase din trecut prin atitudini și fapte elevate și altruiste (de natură materială sau spirituală) realizate în prezent, iar dacă individul are suficient de mult timp la dispoziție și este dedicat și perseverent, poate transforma intensitatea cu care o karmă se manifestă în viața sa.

De exemplu, dacă cineva are scleroză multiplă, iar karma sa în această privință este fixă pentru toată viața sa, individul nu se va putea vindeca niciodată (în viața prezentă) de această boală, dar, în funcție de gradul de intensitate cu care această karmă are tendința să se manifeste, va putea – eventual – face ceva ce să-i atenueze într-o măsură mai mare sau mai mică suferința. 

Se poate spune că un rău a fost prevăzut doar dacă:

1. a fost anticipat sau previzionat dinainte și

2. se cunoaște forța, intensitatea cu care se manifestă și momentul în care urmează să se manifeste.

Se poate spune că un rău viitor poate fi evitat – într-o măsură mai mare sau mai mică – dacă:

1. există suficient timp pentru a lua măsuri, iar

2. forței cu care se manifestă i se poate opune un remediu sau o acțiune având o forță comparabilă. 

Un bun astrolog Jyotisha are capacitatea de a indica binele și răul care sunt sortite să apară în viața nativului, astfel încât acesta să poată lua decizii înțelepte. Totuși doar cineva înzestrat cu o mare putere de clarviziune și inspirație divină poate descifra toate meandrele destinului cuiva (și nimeni nu poate face asta în totalitate!).

Așa cum spune o zicală chinezească, până și înțelepții sunt ignoranți când vine vorba de înțelegerea tuturor ramificațiilor și implicațiilor destinului. Aroganța spirituală nu-și are locul în astrologie! Astrologul Jyotisha trebuie să manifeste umilința de a spune: ”nu știu” sau ”nu înțeleg mai mult” sau ”asta mă depășește” sau ”doar atât pot spune” sau ”ceea ce spun reflectă doar înțelegerea mea limitată și s-ar putea să mă înșel”…

Miracolele se petrec adesea, iar astrologul trebuie să lase loc pentru posibilitatea manifestării Grației! Cu toate acestea Grația se poate manifesta și pentru astrolog prin inspirația și clarviziunea de a putea prevedea cu exactitate destinul cuiva! Problema karma-ei este foarte complicată, după cum se poate observa…