Timpul este forța primordială a vieții. Fiecare moment condensează forța creației, a menținerii și disoluției. Timpul limitează, dar este simultan și puterea de a ne elibera de condiționare, de aceea cunoașterea ritmurilor timpului este esențială atât pentru practica spirituală, cât și pentru viața obișnuită. Cu cât mai bine înțelegem forța timpului și ritmurile sale, cu atât mai înțelept ne putem coordona viața, cu toate activitățile sale.

Planetele nu sunt altceva decât simbolurile vizibile pentru forțele animate de inteligența cosmică a timpului. Mișcarea planetelor determină natura diferitelor faze în care trăim. Mișcarea Pământului în jurul propriei axe generează ziua. Mișcarea orbitală a Lunii și relația ei unghiulară cu Soarele determină luna. Mișcarea aparentă a Soarelui în jurul Pământului generează anul.

Roata Timpului (Kālacakra) presupune omologarea ritmurilor și ciclurilor astrologice exterioare, vizibile în manifestarea Zodiacului, cu ritmurile și ciclicitatățile specifice vieții interioare a individului. Omologarea se realizează între energiile planetare- pe de o parte și întregul ansamblu de energii subtile care circulă prin canalele energetice ale ființei umane – pe de altă parte.

Această analogie are la bază principiul ezoteric fundamental:

Ceea ce este sus, este la fel cu ceea ce este jos, iar ceea ce este în exterior este la fel cu ceea ce este în interior.