Curs de astro-psihologie

Acest curs abordează psihologia astrologică, adică studiul personalității și relațiilor interumane cu ajutorul astrologiei. Psihologia astrologică își extrage semnificațiile din configurații celeste exacte, predictibile și ușor de evidențiat, având, prin urmare o componentă cu adevărat științifică, folosind gândirea simbolică, analogii și corespondențe.

Deși astrologia generează propria sa ‘psihologie’ – una extrem de potentă – vom aborda și legătura dintre astrologie și psihologiei profunzimilor, psihologia cognitiv-comportamentală sau psihologie socială, printre altele.

În timpul și în urma participării la acest curs vei obține o capacitate de a înțelege și descifra simbolurile astrologice și o legătură mai profundă cu arhetipurile, ciclurile și energiile primordiale ale vieții. Vei reuși să-ți obiectivezi tendințele psihologice inconștiente, să-ți înțelegi mai bine propriul potențial și să-i înțelegi și să-i accepți mai bine pe ceilalți. Vei înțelege etapele dezvoltării și actualizării de sine, modul în care persoana se transformă și evoluează prin experiențele pe care le trăiește.

Vei obține o cunoaștere mai profundă a menirii și semnificației propriei vieți, o acceptare și înțelegere a unicității propriei ființe și o înțelegere a naturii testelor și șanselor, a sensului propriei suferințe sau împliniri, precum și abilitatea de a te armoniza cu ritmurile universale. Vei dobândi întreaga cunoaștere și abilitățile necesare pentru a deveni un excelent astrolog.

Pe lângă partea de psihologie astrologică, cursul include și accesul la lecții din cursurile extensive
Fundamentele Astrologiei Natale,
Ciclul Anului, direcții, progresii, tranzituri și perioade planetare
iar pentru cei interesați de partea tehnică a astrologiei și astronomiei sferice, va include și accesul la modul suplimentar Astronomie aplicată în astrologie.

Cursul va include:
-prezentări și demonstrații periodice LIVE și acces la înregistrările acestora;
-acces la o mulțime de lecții suplimentare – video, audio și scrise – pe platforma de training online;
-o mulțime de studii de caz și exemple practice pe marginea temelor studiate;
-materiale didactice pentru fiecare lecție pe care le vei putea tipări sau accesa de pe dispozitivul tău în timpul lecțiilor;
-acces la un glosar de termeni astrologici care va fi construit pe măsura avansării în programa cursului;
-posibilitatea de a aplica practic metodele predate la horoscopul tău natal;
-teste de verificare a cunoștințelor și teme de casă (opționale);
-posibilitatea de a adresa întrebări și primi răspunsuri atât în timpul lecțiilor în direct, cât și în afara acestuia; posibilitatea de a colabora cu alți cursanți.

Programa cursului Astro-psihologia personalității și a dinamicii relaționale

Introducere în psihologia astrologică
Modelul astrologic și Sfera Celestă
Timpul arhetipal: nașterea și calitatea momentului
Precum în Cer așa și pe Pământ. Oglindire holografică și sincronicitate. Reflectarea Universalului în particular.
Simbol și semnificație. Astrologia ca fenomenologie
Determinism și libertate de alegere în astrologie. Conștiința ca realitate cauzală
Eveniment psihologic și eveniment exterior. Exteriorul ca o reflectare a lumii interioare.
Astrologia ca limbaj universal. Alfabetul de bază al astrologiei.
Vocabular și sintaxă astrologică. ‘Gramatica’ astrologiei.
Structură versus conținut. Ce putem și ce nu putem spune prin astrologie. Predicție arhetipală
Dualitatea Bine-Rău (benefic-malefic) și relativitatea sa în psihologia astrologică
Descriere, predicție, prescripție. Etichetare versus explorare a semnificațiilor simbolurilor astrologice
Astrologia personalității și locul său în lumea contemporană. Psihologie astrologică sau astrologie psihologică?

Harta natală – scriptul înnăscut al vieții individuale
Natură inerentă și condiționare arhetipală. Nu ne naștem ‘tabula rasa’!
Calitatea dinamică a sufletului. Horoscopul ca schiță a organizării vieții psihice
Arhetipurile astrologice ca structuri de organizare a vieții psihice și ca reprezentări mintale a instinctelor noastre profunde
Harta natală și dinamica inconștientului
Harta ca filtru sau cadru arhetipal. Teleologie și astrologie
Percepția ca funcție a așteptărilor și convingerilor înnăscute despre viață simbolizate de horoscop
Procesul, conținutul și contextul experienței reflectate astrologic
Horoscopul – mitul sau legenda personal(ă)
Horoscopul ca piesă de teatru; personaje, roluri și intrigă
‘Gramatica’ astrologică: subiecte, predicate, atribute și complemente astrologice

Protagoniștii scenei horoscopice
Planetele, ideile pure platonice și arhetipurile (neo)jung-iene
Planetele ca principii active ale manifestării
Funcțiile și capacitățile psihice
Când orbitele se intersectează: Noduri și confluențe
Individual, social și transpersonal
Ierarhiile planetare și ierarhiile vieții
Sine, ego și persona în astrologie
Ciclurile majore ale vieții. Fazele planetelor – etapele relațiilor arhetipale
Planetele ca evenimente

Roluri, caractere și etape procesuale
O mandala universală. Sinele din 12 părți: meta-arhetipurile zodiacale
Totem: zodiacul și cercul animalelor puterii
Zodiacul – Calea Eroului
Zodiile ca filtre fundamentale și motivații arhetipale
Zodie și Telos. Imaginile arhetipale ale nevoilor primare
Zodie și număr. Armonicile Zodiacului – oglinzi și reflexii
Ciclurile fundamentale ale dezvoltării psihologice

Scena unei piesa cu 12 acte
Spațiul arhetipal. Întâlnirea Eului cu Lumea.
Ciclul diurn. Ascensiune în lumea vizibilă și coborârea în Lumea Subterană. Vizibilitate și invizibilitate
Pivoți și stâlpi. Pilonii horoscopului
Zi și noapte în astrologie
Case și locașuri – sectoarele experienței individuale
Interacțiunea dintre planete, zodii și case/diviziuni
Externalizarea potențialului hărții natale

‘Intriga’ vieții individuale
Ritmuri și polarități. Semințe și matrici. Planete, zodii și motivații arhetipale.
Dinamica relațiilor intra-psihice și expresia exterioară relațiilor dintre arhetipuri
Conjuncția planetară – amestec alchimic și sămânță pentru un nou ciclu
Aspectele planetare ca ‘mituri’ personale și convingeri fundamentale
Tipare, aranjamente și configurații planetare. Puncte mediane
Mecanisme de defensive arhetipale
Conflicte la nivelul valorilor, convingerilor și nevoilor

Întâlnirea cu Umbra
Psihopatologie și astrologie. Manifestarea ‘umbrelor’ arhetipale
Dezechilibrele hărții natale ca dezechilibre ale personalității
Zodii, interacțiuni planetare și simptome
Conflicte psihologice. Dezordine și crize de transformare
Identificarea complexelor în harta natală
Proiecții și reprimări. Atașament și respingere
Compulsiune și ‘posesiune’ planetară
Teste și încercări arhetipale

Horoscopul ca o mandala astrologică
Integrarea semnificațiilor hărții natale
Procesul individuației și evoluția conștientă cu ajutorul astrologiei
Interpretarea psihologică a horoscopului natal
Dezvoltarea abilităților de interpretare
Capacitatea de a analiza și sintetiza informațiile din harta astrologică analizată
Horoscopul ca temă de viață. Telos și semnificație
Scop și vocație. Indicatorii vocaționali
Chemare, profesie și job în horoscop
Talente individuale și abilități sociale
Hobby versus vocație în astrologie
Integrarea legendei personale

Astrologia familiei
Tată, Mamă și Copil
Tipare de generație și impregnări colective. Saturn și corpurile trans-saturniene
Arborele genealogic. Astrologia diferențelor între generații. Tipare de familie
Stadiile dezvoltării copilului
Autonomie versus dependență. Iubire și respingere. Secrete, vinovăție, compulsiune
Dezvoltare fizică, cognitivă și emoțională, Dezvoltarea socială.
Emoțiile primare. Complexe și proiecții
Tipare de normalitate și anormalitate
Identificare și transfer. Roluri și interacțiuni
Dinamica relațiilor familiale
Astrologie educațională

Astrologia dinamicii relaționale
Sinastria: când legendele se amestecă
Astrologia relațiilor intime
Feminitate, masculinitate, neutralitate. Polaritate sinastrică
Ierarhiile relaționării. Valoarea socială
Stimă de sine și valoare relațională
Anima și animus în horoscop. Partenerul arhetipal
Nevoi, așteptări, valori, convingeri. Filtre și roluri
Proiecții și identificări. Armonie și conflict. Încercări și obstacole în calea intimității
Ciclul de gestație și ciclul lunar
Determinarea compatibilității
Patologie relațională

Călătoria Eroului
Desfășurarea temporală a potențialului exprimat de harta natală
Timpul liniar și timpul ciclic. Cicluri, direcții, progresii și reîntoarceri
Tehnicile dinamice ale astrologicei natale
Manifestări arhetipale ca oportunități și încercări. Drumul inițiatic – pătrunderea prin porțile zodiacale
Dezvoltare, maturație și manifestare. Timing-ul evenimentelor personale
Calitatea și atributele astrologice ale experienței
Accidentele și crizele exprimate astrologic
Sinteza și confluența indicațiilor previzionale
Recunoașterea evenimentelor externe ca evenimente psihice

Arta consilierii astrologice
Psihologia și etica previzionării prin astrologie
Filtre personale și interpretarea
Obiectivitate, neutralitate și distanță în astrologie
Rectificarea horoscopului și astro-localizare
Abordarea ședințelor de consiliere. Relația astrolog-client
Explorarea simbolurilor și abilitatea de a gândi simbolic
Jurnalul astrologic și utilizarea biografiilor
Ridicarea astrologiei la nivelul standardelor profesionale
Capcanele de interpretare si cum pot fi ele evitate.
Obținerea coerenței și clarității în interpretare. Abordarea hărții natale ca un tot unitar.
Astro-meditație. Astrologie și dezvoltarea conștiinței de Sine. Diferite tehnici de acces la structurile inconștientului folosind astrograma ca punct de plecare.

(Programa poate suferi unele modificări pe parcursul cursului).

Mod de desfășurare:

Cursul este împărțit în 3 părți care se desfășoară pe durata a 4 luni fiecare, cu o pauză între ele. Programa cursului va fi acoperită prin prezentări și demonstrații video – în direct și preînregistrate – și prin ședințe tematice intensive periodice. Lecții noi sunt adăugate săptămânal pe platforma de training, pe măsura avansării în programa de curs.

Preț promoțional:

Partea I – 450 lei
Partea a II-a – 425 lei
Partea a III-a – 575 lei

Pentru a discuta variante de plată adaptate posibilităților tale contactează-mă prin email.

Promoția este valabilă până la momentul încheierii primei părți a cursului. Prețul va crește după acest moment. Toate persoanele care se înscriu la prima parte și le continuă pe celelalte două în aceeași serie de curs beneficiază de prețul afișat aici.

Alte beneficii:

Beneficiezi de un discount suplimentar de 10% din valoarea cursului pentru fiecare persoană care se înscrie la curs ca urmare a recomandării tale.

De asemenea, participanții la acest curs beneficiază de un discount de 10% la oricare dintre cursurile de astrologie publicate pe acest website, cu excepția cursurilor de astrologie natală.

Pachet promoțional de astrologie natală:

Cursul de astro-psihologie, cursul de astrologie elenistică și cel de astrologie ‘vedică’ se desfășoară în paralel (și aproximativ 20% din lecții sunt comune, acoperind o tematică similară), dar ele folosesc o mulțime de concepte și metode specifice și presupun stiluri diferite de a aborda interpretarea astrologică. Vei beneficia mult dacă vei urma mai multe stiluri/tradiții de astrologie natală, iar eu îți ofer posibilitatea de a le achiziționa într-un pachet promoțional.

Înscrierea la (oricare) două dintre aceste cursuri îți aduce GRATUIT al 3-lea curs.

Data începerii cursului:

Cursul va începe în curând. Abonează-te la buletinul informativ Astroapex pentru a afla din timp.

Înscriere

Pentru înscrierea la primul modul de curs și/sau detalii suplimentare trimite un mesaj pe adresa contact[at]astroapex[punct]ro sau folosește formularul de contact al website-ului. Pentru înscriere, te rog furnizează următoarele date: numele complet, adresa și numărul de telefon (pentru facturare); data nașterii, ora nașterii (inclusiv sursa pentru ora nașterii și marja de incertitudine), locul nașterii (pentru generarea hărților astrologice de lucru).

Dacă răspunsul întârzie să apară, verifică dosarul SPAM al căsuței tale de email (sunt șanse mari să-l găsești acolo). Adaugă adresa mea de email la lista ta de adrese în căsuța de email pe care o folosești.

Întrebări frecvente

Lecțiile acestui curs pot fi achiziționate și separat?

Da. În cazul în care nu vrei să participi la întregul curs, vei putea achiziționa separat unele dintre lecțiile și/sau modulele care te interesează – ele vor fi anunțate din timp pe pagina principală a site-ului (și prin email, în cazul în care ești înscris la newsletter-ul Astroapex). Totuși, în acest caz nu vei beneficia de toate avantajele participării la acest curs (accesul la modulele și lecțiile suplimentare de pe platforma de training și reducerile de preț aferente).

În ce fel este acest curs diferit de restul cursurilor de astrologie natală (Astrologie elenistică și Jataka Jyotish – Astrologie natală indiană)?

Foarte diferit! Deși toate cele 3 cursuri integrează lecțiile din cursul mai vechi Fundamentele Astrologie Natale (care prezintă o viziune integratoare a conceptelor astrologice), ‘accentul’ este diferit pentru fiecare din ele. În special diferențele dintre cursul de psihologie astrologică și celelalte cursuri sunt foarte mari, primul fiind orientat aproape exclusiv pe internalizarea semnificațiilor hărții astrologice. Cursul de Jataka Jyotish, deși are ca temă tot o formă antică de astrologie, prezintă în detaliu doar metodele astrologiei indiene (‘vedice’), care este folosită și astăzi pe scară largă, în vreme ce cursul de astrologie antică și medievală abordează cadrul mai larg al dezvoltării astrologiei horoscopice înainte de epoca modernă. În cazul în care studiezi oricare dintre aceste două cursuri, cursul de astrologie antică și medievală va constitui un supliment extraordinar și te va ajuta să dobândești o înțelegere mai profundă asupra conceptelor și metodelor prezentate în ele.

În cazul în care urmez acest curs, beneficiez de vreun discount la celelalte cursuri?

Da, atât în timpul cât și după finalizarea acestui curs vei primi un discount pe care-l vei putea folosi la achiziționarea altor cursuri decât cele de astrologie natală. În cazul în care vrei să urmezi oricare dintre celelalte două cursuri de astrologie natală (Astrologie elenistică și medievală și Jataka Jyotișa), va trebui să faci un upgrade, achiziționând pachetul complet (trei cursuri la preț de două).