Curs de astrologie natală ‘vedică’ (Jataka Jyotisha)

Daca vrei sa înțelegi în profunzime căile destinului uman, învață astrologia ‘vedică’ (sau Jyotișa), una dintre cele mai puternice metode de previzionare!

A învăța astrologia este asemănător cu a învăța o limbă. Problema celor care învață astrologia nu este neapărat aceea de a înțelege și a asimila „alfabetul” și „vocabularul” astrologic (semnificația zodiilor, planetelor, caselor etc), ci mai ales de a înțelege „sintaxa” astrologică (adică regulile de îmbinare ale acestui alfabet în propoziții și fraze coerente și precise, și de folosire a acestor reguli fără teama de a greși) și de a comunica înțelegerea astrologică într-o formă coerentă și perfect validă.

Scopul acestui curs este dobândirea de către cursanți a cunoștințelor și abilităților fundamentale necesare pentru a deveni un foarte bun astrolog Jyotișa. Vidul de cunoaștere temeinică a tradiției autentice Jyotisha din țara noastră, face ca acest curs de astrologie indiană) să fie o premieră pentru România.

Cursul se axează pe Jātaka (astrologia bazată pe horoscopul nașterii) și este adresat atât începătorilor, cât și practicienilor. Cursul pune accent pe înțelegerea profundă a principiilor și mecanismelor de interpretare. Odată ce bazele sunt bine înțelese, tot ce urmează se integrează ușor.

Metodele tradiționale indiene sunt aduse ‘la zi’ astfel încât să corespundă mentalității și nevoilor psihologice, culturale și spirituale ale omului modern. Astrologii care predau astrologia ‘vedică’ încearcă să o separe față de originile sale grecești, babiloniene și iraniene, prezentând-o ca un produs unic al tradiției spirituale multimilenare a Indiei. Această abordare este fundamental greșită și constituie un obstacol în calea obținerii unei înțelegeri vaste și complete asupra tradiției astrologice pe care o avem la dispoziție. Astrologia Jyotișa a implementat, desigur, multe metode originale, dar originile sale elenistice nu pot fi negate, de aceea cursul vine ‘la pachet’ cu un curs de sinteză între astrologia indiană și cea elenistică.

Citatele (sutra-ele) semnificative și principiile de interpretare din principalele tratate Jyotișa sunt analizate, comentate și exemplificate practic, fiind corelate și cu tradiția occidentală (atât cea antică și medievală, cât și cea modernă). Încă de la primele lecții vei fi introdus(ă), treptat, în practica efectivă. Abordarea este atât logică cât și simbolic-intuitivă, vizând o înțelegere cât mai profundă a mecanismelor interpretării. Se realizează anumite jocuri de interpretare, precum și concursuri cu premii.

Cursul vizează dezvoltarea capacității cursantului de înțelegere a bagajului karmic pe care nativul îl duce în viața prezentă, a limitelor în care-și poate manifesta voința individuală (‘liberul arbitru’), a responsabilităților și oportunităților sale, a evenimentelor predestinate care se constituie în lecții karmice majore prin care nativul trebuie neapărat să treacă și a momentelor în care aceste situații se vor petrece, a legăturii dintre viața trecută și viața prezentă, a lucrurilor pe care nativul le poate schimba în viața sa, a structurii destinului său.

Cursul include și un modul ce are ca temă determinarea compatibilității relaționale prin Jyotish. Aceasta este o practică cu rădăcini adânci în tradiția indiană în care căsătoriile se realizau – de cele mai multe ori – cu aportul hotărâtor al astrologului. Esența profundă a acestei metode de analiză este determinarea (pe baza metodei de comparare a horoscopului celor doi) a rasa-ei sau ‘savorii’ emoționale care rezultă prin legătura dintre parteneri. Prin înțelegerea metodologiei de comparare se poate determina dacă, în urma raporturilor care se stabilesc în mare măsură la nivel inconștient și energetic între cei doi, relația are potențialul de a fi sau a ajunge satisfăcătoare și plină de sevă (rasātmaka) sau secătuită și lipsită de savoare (rasahīna). Rolul liberului arbitru în plan relațional va fi, de asemenea, evidențiat aici.

Cursul este în regim semi-intensiv, fiind astfel conceput încât să faciliteze o asimilare rapidă si temeinica a fundamentelor limbajului astrologic.

Ce vei obține în urma acestui training?
• vei dobândi o solidă cunoaștere a esenței tradiției autentice Jyotisha;
• vei putea dobândi încredere în capacitatea ta de a interpreta corect horoscopul și de a face previziuni exacte;
• vei învăța cum să descifrezi ce tip de karma se manifestă în viața nativului și cum să evaluezi forța și intensitatea cu care această karma urmează să se manifeste;
• dacă practici deja astrologia (indiană sau occidentală), interpretarea ta astrologică va dobândi o eficiență mult sporită.

Tradiția astrologică indiană ne oferă o mulțime de comori ce au fost foarte bine conservate în filonul tradițional; ea a fost influențată de (și a influențat la rândul său) bogata tradiție spirituală a Indiei. Acesta lucru prezintă un imens avantaj pentru astrologul practicant.

Cursul (și metodologia studiată) este o îmbinare a celor mai importante și mai eficiente metode din stilurile Paraśari, Jaimini și Tājika. Conceptele sunt explicate în așa fel încât să dobândească relevanță pentru mentalitatea occidentală și pentru epoca și contextul în care trăim.

Pe lângă programa cursului de Jyotișa (prezentată mai jos), cursul va include și accesul la următoarele modulele suplimentare
Astrologie karmică și dharmică
Dezvoltarea astrologiei în India (din cursul de Astrologie Antică și Medievală),
iar pentru cei interesați de partea tehnică a astrologiei și astronomiei sferice, va include și accesul la lecții din modul suplimentar Astronomie aplicată în astrologie.

Vei beneficia de:
-acces la înregistrările lecțiilor live
-acces la lecții suplimentare video, audio și scrise pe platforma de training online
-materiale didactice pentru fiecare lecție pe care le vei putea tipări sau accesa de pe dispozitivul tău în timpul lecțiilor
-acces la un glosar de termeni astrologici care va fi construit pe măsura avansării în programa cursului
-posibilitatea de a aplica practic metodele predate la horoscopul tău natal
-teste de verificare a cunoștințelor și teme de casă (opționale)
-posibilitatea de a adresa întrebări și primi răspunsuri atât în timpul lecțiilor în direct, cât și în afara acestuia; posibilitatea de a colabora cu alți cursanți.

Programa cursului de Jātaka Jyotișa (astrologie natală ‘vedică’)

Introducere – Limbajul tainic al astrelor
Un scurt istoric al apariției și dezvoltării astrologiei pe sub-continentul indian
Tradiția astrologică indiană și spiritualitatea vedică. Tradiția orală și cea scrisă (Jyotișa Śāstra)
Principiile de bază ale astrologiei indiene
Kālavidyā- Știința timpului
Karma, dharma, astrologia și reîncarnarea. Karma, destin și liber-arbitru.
Tipurile de karma și modul în care ele sunt reprezentate astrologic. Testele spirituale
Svaśakti, svadharma și Jyotișa
Cele 4 ramuri principale ale tradiției Jyotișa. Ramurile auxiliare. Jātaka – astrologia natală
Cele 5 stiluri de Jyotișa

Partea I – Alfabetul de bază al astrologiei ‘vedice’

‘Cărămizile’ manifestării în cosmologia hindusă
Pañcabhūta (cele 5 elemente, tattvas), cele 3 modalități de vibrație, cele 3 calități fundamentale (guna)
Cele 3 umori (doșas): kapha, pitta și vāta

Sūryamaṇḍala – Zodiacul solar
Cele 12 zodii solare (rāśīs)
Clasificările zodiilor solare și relațiile dintre ele
Începutul zodiacului solar și lunar. Controversa sāyana-nirayana. Ayanāṃśa corectă.
Kālapuruṣa – Părțile Omului Cosmic

Chandramaṇḍala – Zodiacul lunar
Cele 27 stații lunare. Abhijit – a 28-a stație lunară
Zodiacul lunar (nakșatracakra). Descrierile și clasificările stațiilor lunare.
Diviziuni și corespondențe. Gaṇḍānta
Nakșatra-devatā (divinitatea asociată cu nakșatra) și guvernatorii planetari
Problemele legate de semnificațiile și corespondențele lor astronomice și zodiacale
Janmanakșatra – stația Lunii la naștere.
Punctele de tranziție (sandhi și gaṇḍānta)

Grahas – planetele
Soarele, Luna, planetele și nodurile lunare în Jyotișa
Denumirile și descrierile planetelor în astrologia și mitologia hindusă. Planetele ca zei
Axa Dragonului (Rāhu și Ketu) și semnificația sa
Natura intrinsecă a planetelor.
Planetele, cele 5 elemente și cele 3 gunas
Dikbala – puterea direcțională a planetelor. Gardienii direcțiilor cardinale și intercardinale (dikpālas) în astrologie
Kalabala – puterea temporală a planetelor
Cabinetul planetar. Atribute, calități și asocieri planetare
Înțelegerea mișcării și fazelor planetelor. Retrogradarea (vakra), staționarea și combustia planetară.

Pañcāṅga – calendarul hindus
Ciclicitatea soli-lunară
Tithis, karanas, yogas
Zilele și orele planetare
Cum folosim calendarul în interpretare?

Bhāvacakra – Sectoarele horoscopului
Roata Caselor (rāśīcakra) și Roata Diviziunilor (calitcakra)
Formatul horoscopului indian (kuṇḍalī). Cuspide și granițe în astrologia indiană
Udayalagna și lagnarāśi.
Semnificațiile de bază ale celor 12 bhāvas
Catuṣṭaya și caturlagna. Stâlpii și pivoții (kendras)
Sectoarele trigonale (trikoṇa)
Sectoarele paṇaphara și āpoklima
Sectoarele upacaya, apacaya, duḥsthāna și māraka
Puruṣārtha și astrologia Jyotish. Sectoare artha, kāma, dharma, mokșa
Bhāvat-bhāvam – casele derivate
Bhāvapada și ārūḍha – reflectările caselor în raport cu ascendentul
Argalā și virodha – intervenția și obstrucția

Hărțile divizonale (vargas) și importanța lor
Calculul hărților divizionale
Divinitățile divizionale
Corelatia dintre harta natala si hartile divizionale
Navāṃśacakra și implementarea ei. Importanța celorlalte hărți divizionale
Determinarea puterii divizionale a planetelor
Horoscopul divizional și interpretarea lui

Partea a II-a: Primele ‘cuvinte’ și ‘propoziții’ în Jyotișa

Planetele ca și kārakas (agenți)
Guvernatorii sectoarelor astrologice (bhāveśas)
Bhāvakārakas – agenții celor 12 sectoare
Naisargika-, cāra- și sthira- kārakas
Ātmākāraka – semnificantul sufletului. Kārakāṃśa.
Planetele yogakāraka

Grahadṛṣṭi – relațiile inter-planetare
Relatiile naturale: prietenie, aversiune si neutralitate. Diferite moduri de a înțelege conceptele de ‘prietenie’ și ‘dușmănie’ planetară
Relațiile temporare dintre planete (tātkālika sambandha)
Conjuncția și războiul planetar (grahayuddha). Aspecte complete, speciale, mutuale, parțiale. Corecții la schema clasică. Cheia de interpretare a aspectelor în Jyotișa
Eclipsele și semnificațiile lor complexe
Aspectele la casele astrologice
Graha- și bhāva- sambandha

Grahavīrya și avashtā – puterea și condiția planetară
Conditia ‘fericită’ și ‘nefericită’ a planetelor
Karma, viețile trecute și puterea planetelor
Diferite moduri de a înțelege și sintetiza puterea planetară (grahabala)
Natura funcțională a planetelor. Putere planetara prin poziția în semn – domiciliu, exaltare, mulatrikonani, debilitate.
Planetele in punctele de tranzitie (sandhi și gaṇḍānta)
Puterea prin poziția în bhāva și prin guvernare. Planetele maraka
Viṃśōpakabala – puterea divizională. Planeta în cea mai buna diviziune (vargottama)
Śāḍbala – cele 6 criterii de determinare a puterii planetare.
Avashtā – condiția planetară. Diferitele tipuri de avashtā. Starea de jagrat (‘trezire’), svapna (‘somnolență’) și suṣupti (‘inconștiență’) asociată unei planete
Calitatea manifestării planetare în raport cu fiecare lagna
Sudarśanacakra și diferitele tipuri de lagna folosite în Jyotișa
Upagrahas. Gulika si māndhi

Grahayogas – combinațiile planetare
Diferitele tipuri de combinații planetare (yogas)
Rolul luminariilor, planetelor si a lui Rahu – Ketu în formarea yoga-urilor
Pañcāmahāpuruṣayoga
Dharmakarmaadhipatiyoga
Cele 24 yogas asociate caselor (bhavas)
Kujadoșa
Kālasarpayoga
Alte combinații planetare (yogas) foarte importante
Bhaṅga – anularea efectelor combinațiilor

Partea a III -a – Alcătuirea ‘frazelor’ complexe în Jyotișa

Perioade (daśās) și subperioade (bhuktis) planetare și zodiacale
Despre perioadele de culegere a rezultatelor (‘roadelor’) karmice
Perioadele majore și cele minore
Cele 27 nakșatra-lagnas. Divinația cu ajutorul nakșatra-elor.
Despre perioadele planetare bazate pe nakșatras (nakșatradaśās)
Viṃśottarī- și Aṣṭottarī-daśākrama
Kālacakramaṇḍala. Hoḍacakra. Navatāracakra. Sarvatobhadracakra.
Timing-ul cu ajutorul perioadelor planetare

Ciclul Anului Tājika
Progresii (munthā) și munthahā (guvernatorul progresiei anuale)
Tranziturile (gochara). O analiză critică a sistemului aṣṭakavarga
Varṣaphala (Ciclul Anului) și varșakuṇḍalī
Determinarea Stăpânului Anului (varșeśvara)
Principalele combinații planetare și perioade (tājika-yogas și -daśās) anuale
Sinteza rezultatelor obținute prin diferitele metode de interpretare

Sinastria în Jyotișa
Evaluarea predispozițiilor relaționale individuale. Karma relațională
Rasa și bhāva – savoare și stare
Metoda antică de evaluare a compatibilității în baza janmanakșatra-ei
Evaluarea compatibilității în raport cu lagna din hărțile celor doi.
Hărțile divizionare și compatibilitatea relațională
Analiza comparativă a celor două kuṇḍalī
Sinteza interpretării compatibilității

Arta interpretării horoscopului Jyotișa
Cheile si principiile de baza ale interpretării in Jyotish
Simplitate și complexitate în interpretarea astrologică
Modul de analiză distinctă a caselor astrologice. Sinteza interpretării
Despre remedierea, arderea și transcenderea karmei. Remediile astrologice și ritualurile de pacificare

Mod de desfășurare:

Cursul este împărțit în 3 părți, fiecare parte se desfășoară pe durata a 4 luni, cu o pauză între ele. Programa cursului va fi acoperită prin prezentări și demonstrații video – în direct și preînregistrate – lecții audio și scrise și prin ședințe tematice intensive periodice. Lecții noi sunt adăugate săptămânal pe platforma de training, pe măsura avansării în programa de curs.

Preț promoțional:

Partea I – 450 lei
Partea a II-a – 425 lei
Partea a III-a – 575 lei

Pentru a discuta variante de plată adaptate posibilităților tale contactează-mă prin email.

Promoția este valabilă până la momentul încheierii primei părți a cursului. Prețul va crește considerabil după acest moment. Toate persoanele care se înscriu la prima parte și le continuă pe celelalte două în aceeași serie de curs beneficiază de prețul afișat aici.

Alte beneficii:

Beneficiezi de un discount suplimentar de 10% din valoarea cursului pentru fiecare persoană care se înscrie la curs ca urmare a recomandării tale.

De asemenea, participanții la acest curs beneficiază de un discount de 10% la oricare dintre cursurile de astrologie publicate pe acest website, cu excepția cursurilor de astrologie natală.

Pachet promoțional de astrologie natală:

Cursul de astrologice ‘vedică’, cursul de astrologie elenistică și cel de psihologie astrologică se desfășoară în paralel (și aproximativ 20% din lecții sunt comune, acoperind o tematică similară), dar ele folosesc o mulțime de concepte și metode specifice și presupun stiluri diferite de a aborda interpretarea astrologică. Vei beneficia mult dacă vei urma mai multe stiluri/tradiții de astrologie natală, iar eu îți ofer posibilitatea de a le achiziționa într-un pachet promoțional.

Înscrierea la (oricare) două dintre aceste cursuri îți aduce GRATUIT al 3-lea curs.

Data începerii cursului:

Cursul a început în 19 martie 2022.

Înscriere:

Pentru înscrierea la primul modul de curs și/sau detalii suplimentare trimite un mesaj pe adresa contact[at]astroapex[punct]ro sau folosește formularul de contact al website-ului. Pentru înscriere, te rog furnizează următoarele date: numele complet, adresa și numărul de telefon (pentru facturare); data nașterii, ora nașterii (inclusiv sursa pentru ora nașterii și marja de incertitudine), locul nașterii (pentru generarea hărților astrologice de lucru).

Dacă răspunsul întârzie să apară, verifică dosarul SPAM al căsuței tale de email (sunt șanse mari să-l găsești acolo). Adaugă adresa mea de email la lista ta de adrese în căsuța de email pe care o folosești.

Întrebări frecvente

Este nevoie să am cunoștințe de astrologie pentru a participa la acest curs?
Nu, deloc. Cursul te ia de la zero. Toate conceptele, metodele și principiile astrologiei sunt prezentate ca și când ai auzi pentru prima oară de astrologie. Dincolo de asta, cunoștințele generale de astrologie occidentală pot fi de ajutor.

Cât timp trebuie să dedic studiului?
Este nevoie să dedici un timp suficient pentru parcurgerea lecțiilor, studiu individual și completarea testelor și realizarea temei de casă.

Ce fac dacă am întrebări și nelămuriri pe teme care nu sunt discutate la webinar?
Îmi poți scrie oricând. Răspund la toate întrebările pe care mi le adresezi (în scris, audio sau video), fie în particular, fie în timpul webinarelor care urmează.

Trebuie să dețin vreun echipament, sau o aplicație specială pentru a participa la acest curs?
Un computer sau laptop cu microfon, o conexiune bună la internet, un telefon, o adresă de email și competențe informatice de bază sunt suficiente pentru a participa la acest curs. Vei primi toate instrucțiunile de acces după înscriere.

Mă pot înscrie oricând în curs?
Te poți înscrie oricând în timpul primului modul de curs. În cazul în care nu reușești să te înscrii în acest interval, poți aștepta începerea unei noi serii de curs.

Lecțiile acestui curs pot fi achiziționate și separat?

Da. În cazul în care nu vrei să participi la întregul curs, vei putea achiziționa separat lecțiile care te interesează – ele vor fi anunțate săptămânal pe pagina principală a site-ului (și prin email, în cazul în care ești înscris la newsletter-ul Astroapex). Atenție, nu toate lecțiile vor putea fi achiziționate separat și în acest fel nu vei beneficia de toate avantajele participării la acest curs (accesul la modulele și lecțiile suplimentare de pe platforma de training și prețul promoțional la care lecțiile sunt oferite la curs).

În ce fel este acest curs diferit de restul cursurilor de astrologie natală (Psihologie Astrologică și Astrologie elenistică)?

Cursul de Jataka Jyotisha prezintă dezvoltarea particulară a astrologiei babiloniene și elenistice în India, deci are multe lucruri în comun cu cursul de astrologie elenistică. În cazul în care studiezi Jyotisha, cursul de astrologie elenistică va constitui un supliment extraordinar și te va ajuta să dobândești o înțelegere mai profundă asupra conceptelor și metodelor prezentate în ele.

Cursul de Psihologie astrologică este foarte diferit de acest curs, datorită accentului pus pe înțelegerea psihologiei nativului (lucru care nu este accentuat în abordarea clasică Jyotisha, care este orientată în special pe descifrarea structurii karma-ei individuale).

În cazul în care urmez acest curs, beneficiez de vreun discount la celelalte cursuri?

Da, atât în timpul, cât și după finalizarea acestui curs, vei primi un discount pe care-l vei putea folosi la achiziționarea altor cursuri decât cele de astrologie natală. În cazul în care vrei să urmezi oricare dintre celelalte două cursuri de astrologie natală (Psihologie Astrologică sau/și Astrologie elenistică), va trebui să faci un upgrade, achiziționând pachetul complet.

Voi avea acces la lecțiile și materialele de curs și după finalizarea sa?
Da. Vei avea acces nelimitat la curs și la toate îmbunătățirile aduse ulterior.

Voi primi un certificat în urma cursului?
Da, în urma finalizării cursului și testului final vei primi un certificat de absolvire.