Curs de astrologie elenistică

Acest curs îți dă oportunitatea de a obține o înțelegere aprofundată a întregii tradiții astrologice antice și medievale. Vei înțelege în ce fel au apărut și s-au dezvoltat teoriile și tehnicile astrologice pe care astrologii le folosesc în prezent, dar vei descoperi și metode de mult uitate, care erau însă folosite pe scară largă în Antichitate.

Accentul va fi pus pe cursul de astrologie elenistică, dar toate tradițiile care au influențat sau au derivat din aceasta vor fi studiate în detaliu. Cursul face parte dintr-o programă mai amplă care acoperă toate tradițiile astrologice. Prin acest curs vei avea șansa de a-ți amplifica enorm cultura astrologică. Deși cursul poate fi urmat de orice persoană interesată de acest subiect (chiar și de cele fără cunoștințe astrologice), acest curs este recomandat în primul rând pasionaților de astrologie și astrologilor practicieni.

Acest curs se va desfășura prin prezentări și demonstrații LIVE, prezentări pre-înregistrate și lecții suplimentare audio și scrise.

Cursul include lecții din modulul foarte extensiv Fundamentele Astrologiei Natale (pe care l-am predat anterior) și, pentru cei interesați de partea tehnică a astrologiei și astronomiei sferice – va include și accesul la modul suplimentar Astronomie aplicată în astrologie.

Vei beneficia de:
-acces la înregistrările lecțiilor LIVE
-acces la lecții suplimentare video, audio și scrise pe platforma de training online
-materiale didactice pentru fiecare lecție pe care le vei putea tipări sau accesa de pe dispozitivul tău în timpul lecțiilor
-acces la un glosar de termeni astrologici care va fi construit pe măsura avansării în programa cursului
-posibilitatea de a aplica practic metodele predate la horoscopul tău natal
-teste de verificare a cunoștințelor și teme de casă (opționale)
-posibilitatea de a adresa întrebări și primi răspunsuri atât în timpul lecțiilor în direct, cât și în afara acestuia; posibilitatea de a colabora cu alți cursanți.

Valorică această oportunitate unică de a ajunge la rădăcinile astrologiei!

Programa cursului de astrologie antică și medievală

Secțiunea I: Astro-divinația mesopotamiană

La izvoarele astrologiei. Originile divinației astrale
O scurtă istorie a tărâmului dintre Tigru și Eufrat
Religie, magie și divinație astrală. Teogonia sumeriano-asiriano-babiloniană. Cer și Pământ
Gilgamesh și călătoria Eroului Solar
Lumea de Aici și Lumea de Dincolo. Mitul lui Dumuzid/Tammuz- moarte, renaștere și ciclul anotimpurilor
Constelații și planete în anticul Sumer. Primele observații astronomice
Primele atestări ale divinației astrologice mundane și dezvoltările ulterioare
Textele din perioada veche babiloniană, perioada asiriană de mijloc și perioada babiloniană nouă/târzie. Marile serii ale semnelor celeste – Enuma Anu Enlil
Observațiile celeste sofisticate. Efemeride și jurnalele astrologice.

O astrologie tridimensională. Ordine celestă, haos terestru; ce este Sus, la fel cu ceea ce este Jos.
Divinitate, lume și semne. Spațiu local și spațiu sacru. Culori, forme, luminozitate, halouri
Conceptualizarea fenomenelor celeste ca Semne Divine. Prezența divină din perspectiva anticilor
Influențe (cauze) sau semne divine? Mesajele celeste și decodificarea lor
Structura semnelor astrale. Protasis și apodosis
Autoritatea semnelor celeste în relația omului cu divinitatea
Predicție sau avertizare? Voința zeilor și înduplecarea lor.
Magia astrală babiloniană. Ritualurile apotropaice. Malefic și benefic

Panteonul mesopotamian. Principiile primordiale.
Nammu/Tiamat – Mama Primordială. An și Ki – Cerul și Pământul. Enki/Ea și Enlil
Planetele ca zei sau agenți ai zeilor. Evenimentele celeste ca mesaje ale zeilor.
Utu/Shamash – Judecătorul Cerului și Pământului
Nanna/Sīn – Stăpânul Înțelepciunii
Nabu – Scribul Zeilor
Innana/Ishtar – Marea Regină a Cerului
Nergal – Zeul Morții
Marduk – Salvatorul Babilonului
Ninurta – Steaua Soarelui
Divinitățile protectoare
Periodicitate și predictibilitate. Ciclurile planetare și Eterna Reîntoarcere
Vizibilitate și invizibilitate. Fazele heliace ale planetelor și stelelor. Etapele ciclurilor planetare
Intervalele dintre răsăriturile heliace consecutive
Steaua lui Ishtar
Luna la prima apariție. Eclipsele și Ciclul Saros. Atributele unei eclipse și interpretarea lor
Ordinea caldeeană a planetelor

Dinamica celestă și ceasul stelar Scheme calendaristice de bază.
Calendarul Sumerian. Calendarul Elamit
Mul-Apin – Biblia astronomiei și astrologie babiloniene
Calendarul soli-lunar. Scheme intercalare. Ciclul de 19 ani (metonic). Ciclul de 8 ani.
Zodiacul și anul ideal de 360 zile ideale. Casele zodiacale și lunile calendarului ideal
Divizarea Ecuatorului Celest. US – unități temporale, unități zodiacale
Problema naturii zodiacului. Sideral în practică, tropical în esență
Importanța punctelor cardinale ale anului.
Intrarea Soarelui pe cele 3 Căi. Porțile celeste.
Zodiacul și Punctul Vernal. Sistemul A și Sistemul B. Problema precesiei echinocțiilor
Orele duble babiloniene. Sistemul hexagesimal.

Inventarul Cerului Static. Asterismele ca obiecte ale adorației.
Cele 3 Căi ale Cerului. Calea lui Anu, Calea lui Ea și Calea lui Enlil
Ziqpu-stelele orare la culminație. Paranatellonta – răsărituri și apusuri simultane.
Diviziunile spațiului și timpului și divinitățile asociate cu ele
Cele 17 asterisme de pe Calea Lunii și Proto-zodiacul
Zodiacul (lumasu). Fundamentarea celor 12 segmente ecliptice egale.
Zilierul, Taurul Cerului, Marii Gemeni, Racul, Leul, Brazda, Balanța, Scorpionul, Pabilsaĝ, Capra-pește, Cel Mare, Cozile Rândunicii
Constelații non-zodiacale
Cele 36 stele din MulApin și proto-decanii
Casele secrete ale planetelor
Triplicitățile zodiacale. Vânturi și ținuturi
Porțile solare și orizontul local
Cele 12 Ki. Asar și nisirti
Microzodiacele. Zittu – porțiunile (dodecatemoria). Variante de calcul.
Proto-noimile zodiacale și legătura cu novenaria greacă și navamsha indiană
Termenii (limitele) babiloniene
Omul Zodiacal. Medicina astrală.
Alte forme de divinație

Începuturile astrologiei natale în Babilonia. Astrologia regală.
Proto-horoscoapele
Concepție și naștere în astrologia antică
‘Urmele’ Ascendentului în astrologia babiloniană.
Medinet Habu și cele două tipuri de locuri astrologice
Transmisia astrologie babiloniene la alte populații semitice.
Urmele astrologiei babiloniene în sursele evreiești.
Calendarul evreiesc antic. Cele 12 Porți.
Cartea Astronomică a lui Enoch. Vechiul Testament și manuscrisele de la Qumran

Concluzii. Cronologia dezvoltării divinației astrale în Mesopotamia.
Moștenirea astrologică babiloniană. Principalele concepte, teorii și tehnici dezvoltate în astro-divinația babiloniană.
Astrologia – ‘motorul’ principal al dezvoltării cunoașterii astronomice a Antichității

Secțiunea al II-a: Astrologia Egiptului Antic

Legătura cu Mesopotamia
Calendarul egiptean. Răsăritul heliacal al lui Sopdet (Sirius)
Clădiri, monumente și alinieri stelare. Regi, suflete și stele
Ra și Aton – Soarele ca element central
Planetele și zeii Egiptului: Horus Taurul – Steaua lui Ra, Horus Cel Roșu – Steaua lui Miysis; Steaua lui Thoth; Horus, Fiul lui Isis – Steaua Dimineții; Horus Cel Misterios – Steaua lui Amun
Ceasul stelar. Orele de zi și orele de noapte. ‘Schimbarea la față’ a Soarelui
Decanii și imaginile lor. Ascendentul decanal. Aplicațiile medicale
Esna și Dendera. Zodiacul solar în Egipt. Schimbări și adaptări
Dodekaoros – zodiacul alternativ (și conexiunea cu zodiacul chinezesc).
Ouroboros și Ciclul Zodiacului
Salmeschiniaka
Nechepso, Petosiris, Hermes-Thot și legendara origine a astrologiei horoscopice
Simboluri astrologice derivate din mitologia egipteană

Sectiunea a III-a: Astrologia Elenistică
(Această secțiune, împreună cu secțiunea a VI-a constituie un curs complet în astrologia elenistică.)

Importul astrologiei babiloniene. Date mesopotamiene în surse elenistice
Hesiod despre legătura dintre activitățile agricole și fenomenele stelare
Predicția eclipselor. Thales din Milet.
Eudoxus din Cnitus. Aratus.
Aristarchus și teoria heliocentrică
Integrarea babiloniano-egipteană. Date babiloniene în astronomia greacă
Clime și timpuri de ascensie
Inovațiile grecești. Metodele trigonometrice
Parápēgmata. Astrolabul planisferic grecesc. Mecanismul de la Antikythera
Hiparchus și precesia axială. Geminus
Almagest și teoria epiciclurilor

Astrologia în Alexandria, Grecia și Roma Antică
Tradiția hermetică și influența egipteană. Principiile astrologie hermetice. Microcosmos și Macrocosmos.
Pitagora, Zoroastru, Plato. Astrologie, filosofie și religie în antichitatea greco-romană
Heimarmene, Nemesis, Tyche și Daimon
Aristotel și Mișcătorul Nemișcat. Cosmosul ca mașinărie
Arkhé. Cele 4 elemente și cele 4 calități primordiale
Religiile misterelor. Conexiuni persane
Thema Mundi – nativitatea Lumii. Sirius la începutul Lumii.
Astrologie și destin. Stoicismul și determinismul absolut.
Determinism versus simpatie la Ptolemeu
Simpatie și antipatie. Influență și cauzalitate în astrologia greco-romană
Galen și astrologia medicală
Gnosticism și astrologie. Ierarhia arhonților. Planetele ca agenți ai înlănțuirii spiritului în materie
Neoplatonism și astrologie. Marile Puteri Celeste. Îngeri și Sfere planetare. Suflet și stele
Creștinism și astrologie. Magi, semne și puteri celeste
Lege, politică și astrologie în Roma Antică. Practica astrologiei în lumea greco-romană. Disensiuni, interdicții, expulzări

Berosus și Școala Caldeeană
Astrologii în Imperiul Roman
Horoscoape speculative. Romulus și Fondarea Romei Antice
Primele surse astrologice: Manilius și Dorotheus
Astrologi imperiali. Thrasyllus, Balbillus
Ptolemeu și astrologia ca știință naturală. Sistematizarea astrologie elenistice
Antologia lui Valens
Antigonus, Antiochus, Porfirius, Firmicus Maternus, Paulus din Alexandria, Hefaistos din Theba, Heliodorus, Olimpiodorus, Retorius

Planetele ca agenți ai zeilor: Panteonul greco-roman. Influențele semitice și egiptene.
Helios/Apolo/Sol, Selene/Artemis/Luna; Hermes/Mercurius, Aphrodite/Venus, Pyroeis/Ares/Mārs, Phaethon/ Zeus/Jupiter, Phainon/Cronos/Saturn
Sex și gen în astrologia/mitologia antică. Planetele și calitățile primordiale.
Stelele fixe în astrologia greacă
Mișcarea primară și mișcarea secundară
Fazele și aparițiile planetelor. Vizibilitate și invizibilitate. Stații și retrogradări
Doriforiile Soarelui
Sizigiile. Luna la prima apariție. Eclipsele.
Heptazonos. Orele planetare și zilele săptămânii

Zodiacul în tradiția greco-romană. Mituri și legende. Muncile lui Hercule
Sfera Zodiacală și Sfera Barbarică. Constelații versus doisprezecimi.
Clasificările semnelor zodiacale
Semnele ‘strâmbe’ și ‘drepte’ și importanța timpilor de ascensiune
Limite (termeni). Alte diviziuni ale Zodiacului: decani (‘fețe’), dodecatemorii și leitourgoi
Perioadele minore, mijlocii și majore ale planetelor
Domicilii planetare. Hypsoma și tapeinoma. Recepții
Monomoiriai. Gradele ‘pline’ (‘luminoase’) și ‘goale’ (‘întunecate’). Grade ‘masculine’ și grade ‘feminine’
Melothesia – Zodiacul și corpul uman

Doctrina relațiilor planetare. Conjuncția și aspectele clasice. Inconjuncția.
Aspectele la casele astrologice.
Dexter și sinister. Separare și apropiere. Orbul planetar. Latitudinea aspectuală
Benefic și malefic în astrologia antică
Antiscium și contra-antiscium. Planetele care se aud, planetele care se văd între ele
Horoskopus și doctrina locașurilor. Octatropos. Dodecatropos.
Mijlocul Cerului și al 10-lea semn în astrologia elenistică
Oikos și tropoi. Sisteme antice de divizare. Problema diviziunii horoscopului
Clasificările locașurilor

Zi și Noapte în astrologia antică. Doctrina sectei planetare
Triplicități și guvernatorii acestora. Luminarul Timpului
Loturile hermetice și celelalte loturi
Lotul Fortunei și Cercul de la Athla
Alte concepte hermetice

Prorogațiile. Determinarea duratei vieții.
Ascensiunea oblică și ascensiunea dreaptă
Apheta/Hyleg și Anaereta. Locuri aphetice și anaeretice.
Perioadele planetare și zodiacale. Cronocratorii generali/principali și particulari/secundari
Vârstele planetare. Eliberarea zodiacală. Alte metode de periodizare planetară
Perfectarea (progresia) anuală și Stăpânul Anului

Rethorius și metodele astrologiei orare
Astrologia mundană. Zodii și geografie.
Astro-meteorologia la Ptolemeu și în alte surse
Marele An și Apokatastasis.

Secțiunea a IV-a: Astrologia antică și medievală în India
(Această secțiune nu acoperă programa cursului de Jyotișa, ci este adiacentă acesteia, prezentând bazele și principiile implementării astrologiei elenistice în India)

Cât de ‘vedică’ este astrologia indiană? Bazele vedice pentru implementarea ulterioară a astrologiei
Zei și nakșatras. Panteonul vedic. Originile constelațiilor lunare. Yogatāras – stelele de referință
Cele 27 nakșatra-lagnas. Nakșatra de la naștere. Divinația cu ajutorul nakșatra-elor. Muhūrtajyotișa
Saptarṣīmaṇḍala – astronomia stelei polare
Posibile influențe mesopotamiene. Legătura nakșatra-elor cu constelațiile chineze
Vedāṅgajyotiṣa. Saṃvatsara și yugas – ciclurile de 5 și 60 ani.
Soarele și Luna în Vedas. Anul vedic și ciclul anotimpurilor: luni solare și luni lunare.
Importanța echinocțiilor și solstițiilor. Anul solstițial și cel echinocțial.
Pūrṇimāṃtamāsa și amāntamāsa. Kṛṣṇapakṣa și śuklapakṣa
Pañcāṅga – calendarul hindus.
Astrologia în buddhismul timpuriu. Śārdūlakarṇāvadāna

Transmisia astrologiei elenistice pe subcontinentul indian. Căi probabile de transmisie. Yavanajataka
Gargasaṃhitā. Bṛhatsaṃhitā – semnele oraculare
Utpāta, svapna, lakṣaṇa. Vāstuśāstra – divinația arhitecturală
Śānti – ritualurile de pacificare
Astronomia și astrologia în India. Tradiția siddhantică și cea puranică
Sideral versus tropical. Precesie versus oscilație.
Semne (rashis) și constelații. Controversa Zodiacului: Sayana și Nirayana.
Graha-Yugas. Cele 4 Ere Astronomice.
Jyotișaśāstra. Stilurile de Jyotișa. Particularități ale astrologiei indiene.
Inovații autohtone: nakșatras, avashtas, yogas etc.
Buddhism, Saṃkhyā , Āyurveda și astrologie
Kālapuruṣa – Suflet din Părți
Planetele ca zei în panteonul vedic și tantric
Rāhu și Ketu – Dragonul cu capul retezat. Eclipsă, vacuitate și eternitate

Astrologia și tradiția tantrică hindusă.
Zodiile și procesul percepției. Conștiința care ‘digeră’ timpul. Cele 12 kāli-uri
Timp și eternitate: Zilele lunare (tithis) – temporale și zodiacale – și divinația bazată pe ele. Cele 16 nityas
Kālacakratantra și astrologia tibetană. Zodiacul exterior și zodiacul interior.
Exportul astrologiei indiene în China

Secțiunea a V-a: Astrologie medievală, renascentistă și pre-modernă

Transmisia astrologiei la arabi și evrei. Cele 3 filiere: greacă, persană și indiană
Începuturi prin astrologie. Cum să înființezi un oraș cu ajutorul astrologiei.
Mari astrologi arabi: Nawbakht, Sahl, Mash’alah, Omar al-Tabari, Abu Mashar. Al-Kindi, Alcabitus
Dezvoltarea astrologiei orare. Harta orară și harta consultativă
Progresiile prin termeni. Almuten și Alcocoden. Firdaria.
Ingresii și reîntoarceri. Revoluția solară – metoda supremă de analiză anuală a arabilor
Teorii ale marilor cicluri mundane. De ce istoria se repetă? Marea conjuncție Saturn-Jupiter și importanța ei pentru astrologii medievali. Alte cicluri/conjuncții. În așteptarea potopului și a altor cataclisme – idei astro-apocaliptice
Indica lui Al-Biruni. Paralele între sistemele arabe și cele hinduse
Torah și astrologia – Ibn Ezra. Misticismul evreiesc. Kabālā și astrologie
Zodiacul Lunar cu 28 de stații (manazil). Astrologie lunară siderală sau tropicală?
Picatrix și magia ceremonială.
Iatromatematica – medicină și astrologie în mariaj. Harta căderii la pat
Transmisia astrologie arabe în Europa.

Marselio Ficino, astrologia, Sufletul Lumii și Marea Operă.
Astrologii-alchimiști în căutarea Pietrei Filozofale. Alchimia astrologică arabă și europeană
Bonatus în ‘Infernul’ lui Dante.
Campanus și Regiomontanus – noi sisteme de divizare a horoscopului
Centiloquim lui Pseudo-Ptolemeu
Contra-Astrologiei: Pico de la Mirandola. Dezbateri și polemici între astrologi și clerici
Agrippa și magia astrologică.
Cardanus și John Dee – marii aventurieri ai astrologiei
Nostradamus: viziuni și profeții și revelații astrologice

Cheia lui Naboda. Real versus ideal, variație și medie în mișcarea celestă
Ceasuri și calendare. De la Iulian la Gregorian.
Astronomie și astrologie: Bruno, Copernicus, Brache, Kepler și Galileo. Noua teorie orbitală
Astrologia în artă. Astrologie versus știință.
Morinus și teoria determinărilor.
Lilly și ‘Astrologia Creștină’. Astrologii englezi: Gadbury, Colley, Partridge
Placido de Titi. Direcții primare și progresii secundare. Divizarea horoscopului prin metoda semi-arcelor
Tarotul din Marsilia și astrologia
Descoperirea primelor corpuri trans-saturniene. Ceres și alți asteroizi. Către astrologia modernă

(Programa poate suferi unele modificări pe parcursul cursului).

Cursul de astrologie elenistică

Mod de desfășurare:

Programa cursului va fi acoperită prin prezentări și demonstrații video lunare – în direct și preînregistrate – și prin ședințe tematice intensive periodice.

Cursul de astrologie elenistică cuprinde secțiunea a III-a și a V-a din programa prezentată mai sus.

Secțiunea a III-a reprezintă astrologia elenistică propriu-zisă, iar secțiunea a V-a reprezintă dezvoltările acesteia în Persia, Arabia și Europa medievală și premodernă.

Celelalte module de astrologie antică nu sunt incluse în acest curs, dar vor fi predate, treptat și separat, prin prezentări periodice ce vor fi clădite pe structura acestui curs.

Preț promoțional:

Partea I (secțiunea a III-a) – 875 lei
Partea a II-a (secțiunea a V-a) – 575 lei

Partea I se poate achita în două rate. Pentru a discuta alte variante de plată (mai adaptate posibilităților tale), contactează-mă prin email.

Promoția este valabilă până la momentul încheierii primului modul de curs. Prețul va crește după acest moment. Toate persoanele care se înscriu la primul parte a cursului și o continuă și pe a doua în aceeași serie de curs beneficiază de prețul afișat aici.

Alte beneficii:

Beneficiezi de un discount suplimentar de 10% din valoarea cursului pentru fiecare persoană care se înscrie la curs ca urmare a recomandării tale.

De asemenea, participanții la acest curs beneficiază de un discount de 10% la oricare dintre cursurile de astrologie publicate pe acest website, cu excepția cursurilor de astrologie natală.

Pachet promoțional de astrologie natală:

Cursul de astrologie elenistică, cursul de astrologice ‘vedică’ și cel de psihologie astrologică se desfășoară în paralel (și aproximativ 20% din lecții sunt comune, acoperind o tematică similară), dar ele folosesc o mulțime de concepte și metode specifice și presupun stiluri diferite de a aborda interpretarea astrologică. Vei beneficia mult dacă vei urma mai multe stiluri/tradiții de astrologie natală, iar eu îți ofer posibilitatea de a le achiziționa într-un pachet promoțional.

Înscrierea la (oricare) două dintre aceste cursuri îți aduce GRATUIT al 3-lea curs.

Data începerii cursului:

Cursul va începe în curând. Abonează-te la buletinul informativ Astroapex, pentru a afla din timp data de start.

Înscriere

Pentru înscrierea la primul modul de curs și/sau detalii suplimentare trimite un mesaj pe adresa contact[at]astroapex[punct]ro sau folosește formularul de contact al website-ului. Pentru înscriere, te rog furnizează următoarele date: numele complet, adresa și numărul de telefon (pentru facturare); data nașterii, ora nașterii (inclusiv sursa pentru ora nașterii și marja de incertitudine), locul nașterii (pentru generarea hărților astrologice de lucru).

Dacă răspunsul întârzie să apară, verifică dosarul SPAM al căsuței tale de email (sunt șanse mari să-l găsești acolo). Adaugă adresa mea de email la lista ta de adrese în căsuța de email pe care o folosești.

Întrebări frecvente

Lecțiile acestui curs pot fi achiziționate și separat?

Da. În cazul în care nu vrei să participi la întregul curs, vei putea achiziționa separat unele dintre lecțiile care te interesează – ele vor fi anunțate din timp pe pagina principală a site-ului (și prin email, în cazul în care ești înscris la newsletter-ul Astroapex). Totuși, în acest caz nu vei beneficia de toate avantajele participării la acest curs (accesul la modulele și lecțiile suplimentare de pe platforma de training și reducerile de preț aferente).

În ce fel este acest curs diferit de restul cursurilor de astrologie natală (Psihologie Astrologică și Jataka Jyotișa – Astrologie natală indiană)?

Foarte diferit! Deși toate cele 3 cursuri integrează lecțiile dintr-un curs mai vechi Fundamentele Astrologie Natale (care prezintă o viziune integratoare a conceptelor astrologice), ‘accentul’ este diferit pentru fiecare din ele. În special diferențele față de cursul de psihologie astrologică sunt foarte mari, acesta din urmă fiind orientat aproape exclusiv pe interiorizarea semnificațiilor hărții astrologice. Cursul de Jataka Jyotișa, deși are ca temă tot o formă antică de astrologie, prezintă în detaliu doar metodele astrologiei indiene (‘vedice’) care este folosită și astăzi pe scară largă. În cazul în care studiezi oricare dintre aceste două cursuri, cursul de astrologie elenistică va constitui un supliment extraordinar și te va ajuta să dobândești o înțelegere mai profundă asupra conceptelor și metodelor prezentate în ele.

În cazul în care urmez acest curs, beneficiez de vreun discount la celelalte cursuri?

Da, atât în timpul cât și după finalizarea acestui curs vei primi un discount pe care-l vei putea folosi la achiziționarea altor cursuri decât cele de astrologie natală. În cazul în care vrei să urmezi oricare dintre celelalte două cursuri de astrologie natală (Psihologie Astrologică sau/și Jataka Jyotișa), va trebui să faci un upgrade, achiziționând pachetul complet (trei cursuri la preț de două).