Pentru a genera hexagramele Yi-Jing-ul există mai multe metode. Cele mai populare în Occident sunt metoda monedelor și metodele bazate pe folosirea bețelor de coada șoricelului. Se pot folosi 2, 3, 4, 6 sau 8 monede (metoda cu 3 monede este cea mai populară) și există mai multe metode de interogare cu ajutorul celor 50 bețe. Pe lângă aceste metode, mai există metoda zarului, metoda bilelor, metoda grăunțelor de orez și altele moderne (inclusiv unele computerizate).

Indiferent de metoda folosită, tradiția Yi-Jing-ului recomandă realizarea unor anumitor ritualuri. Aceste ritualuri pot părea foarte ciudate și nefamiliare occidentalului și consider că nu sunt absolut necesare și ne putem dispensa de ele. Cu toate acestea ritualizarea actului de consultare este de natură să transpună individul într-un timp și spațiu sacru, într-o stare specială de conștiință; altfel spus, are darul să-l pună în legătură cu ”spiritul Yi-Jing-ului”. Înainte de a consulta oracolul poți realiza o meditație, o tehnică respiratorie, poți aprinde o lumînare sau/și un bețișor parfumat, te poți orienta către poziția care corespunde elementului tău Ba Gua favorabil etc.

Este important ca actul de consultare a oracolului să nu fie însoțit de agitație, confuzie sau surescitare. Întrebarea adresată oracolului trebuie să fie foarte clară, sinceră și să nu ascundă întrebări neexprimate. Nu trebuie să adresăm oracolului întrebări care implică din start ideea că evenimentele pe care urmează să le trăim sau rezultatele pe care urmează să le obținem sunt în întregime predestinate. Întrebarea este la fel de importantă ca răspunsul! La o întrebare prost adresată, oracolul dă un răspuns greu de descifrat, iar confuzia naște și mai multă confuzie.

Voi discuta aici două procedee pentru practica personală a divinației prin Yi Jing. Pentru practica profesională, voi publica un alt articol.

Generarea hexagramelor folosind 3 monede

Ai nevoie de 3 monede. Ele pot fi monede chinezești sau orice alte tipuri de monede, important este să fie 3 de același fel. Pentru practica personală, eu folosesc monede românești de 50 bani, pe care, în prealabil, le-am purificat, le-am binecuvântat și le-am încărcat energetic printr-un procedeu de reiki, le-am consacrat doar pentru acest tip de practică, le-am izolat de restul lucrurilor prin introducerea lor într-un săculeț special pe care-l port cu mine.

Este bine – deși nu este absolut obligatoriu – să nu amesteci monedele cu alte lucruri, să nu le împrumuți altora și să folosești mereu aceleași monede când consulți Yi Jing-ul. Gândește-te la ele ca la niște ”monede norocoase”; n-o să greșești cu nimic pentru că ele îți pot da răspunsul la aproape orice întrebare sinceră!

Înainte de a consacra monedele, este bine să le ții mai mult timp între palme, pentru a dobândi vibrația ta energetică specifică. După ce ai consacrat monedele, alege semnificația fiecărei fețe a mondei (de exemplu: capul pentru yang și pajura pentru yin sau invers, după cum simți tu) și apoi consacră acest mod de utilizare a monedelor pentru toate consultările ulterioare. (Este important să nu schimbi niciodată atribuirea yin-yang pe care o acorzi fețelor monedei, pentru că, după un timp, ea se impregnează în inconștient și generează o stare de siguranță și o mare claritate).

Fața yin a monedei este echivalentă cu numărul 2 (număr par, ”feminin”). Fața yang a unei monede este echivalată cu numărul 3 (număr impar, masculin). Din însumarea fețelor celor 3 monede, următoarele numere pot să rezulte: 6 (3 fețe yin), 7 (o față yang și două fețe yin), 8 (două fețe yang și o față yin) sau 9 (3 fețe yang). Numărul 6 desemnează o linie yin aflată în transformare (”bătrânul yin”), numărul 7 desemnează o line yang care nu se transformă (”tânărul yang”), numărul 8 desemnează și el o linie yin stabilă (”tânărul yin”), iar numărul 9 desemnează o linie yang aflată deja în transformare (”bătrânul yang”), deci una care se va transforma într-o linie yin. Liniile yang (continue), liniile yin (întrerupte) și liniile aflate în transformare se simbolizează ca în imaginile de ​mai jos:

Batrânul Yin (6)

Tânărul Yang (7)

Tânărul Yin (8)

Bătrânul Yang (9)

Liniile în transformare se mai pot simboliza ca linii yin sau yang obișnuite, cu un punct sau un ”x” marcat în lor, pentru a ști că ele urmează să se transforme în opusul lor.

Acum să spunem că ai o întrebare și vrei să consulți oracolul. Pentru a extrage hexagrama și liniile în transformare urmează pașii următori.

1. Având monedele între palme, consacră actul de interogare a oracolului. O scurtă rugăciune sau invocație realizată în scopul conectării la ”Spiritul Yi-Jing-ului” poate fi de mare ajutor.

2. Păstrând întrebarea în minte, aruncă monedele pe suprafața destinată (sau aleasă spontan) în acest scop.

3. Contabilizează rezultatul, generând prima linie (linia bazală) a hexagramei. Așa cum am văzut deja, asta se face prin adunarea numerelor care corespund celor 3 fețe ale monede care rezultă după aruncare. Pe o foaie de hârtie (sau – și mai bine – într-un jurnal Yi Jing special) desenează prima linie a hexagramei (linia de la bază, adică din partea de jos a hexagramei) și indică dacă aceasta este o linie care se transformă.

4. Repetă pașii 2 și 3 de încă 5 ori, generând astfel (de jos în sus) celelalte linii ale hexagramei și indicând liniile aflate în transformare.

Generarea hexagramei folosind bețele de coada șoricelului

Este o metodă mai complexă de interogare a Yi Jing-ului decât cea anterioară. Se face folosind 50 de bețe de coada șoricelului și un proces elaborat de obținere a fiecărei linii. Dacă nu ai așa ceva, nu dispera, adică nu fii ”mai catolic decât Papa” – în sensul confucianist al expresiei”:) – astfel încât să te împiedici de o formalitate (eventual caută vreo 50 de creioane subțiri, 50 de scobitori sau dă o fugă până la Mall și cumpără niște bețe pentru frigărui (există și seturi de câte 50). Magazia cu lemne și căpița cu fân pot fi alte surse de bețe, dacă locuiești la țară.)


Bețe de coada șoricelului – o imagine de LPKaster. Sursa: Wikimedia Commons.

Având deja o întrebare clar formulată, începe procedeul de interogare folosind bețele.

1. Tinând cele 50 bețe în cu ambele mâini, consacră actul de interogare a oracolului. Realizează și o scurtă rugăciune sau invocație.

2. Ia un băț și așează-l în fața ta, în afara spațiului folosit pentru manipularea celorlalte bețe, ca un martor tăcut al întregului proces. Acest băț nu va participa așadar la extragere.

3. Păstrând în minte întrebarea, împarte cele 49 de bețe rămase în două grămezi, astfel încât să ai o grămadă în partea stângă și una în partea dreaptă. Lasă ca această divizare să fie un act spontan și nu unul calculat (de exemplu, nu încerca să împarți grămăzile în mod egal etc).

4. Ia un băț din grămada din dreapta și plasează-l între degetul mic și cel inelar al mânii stângi.

5. Ia grămada din stânga în mâna stângă și elimină, rând pe rând, câte 4 bețe deodată, așezându-le separat de grămada din dreapta, până ce rămâi cu cel mult 4 bețe. Așează bețele rămase între degetul inelar și cel mijlociu al mânii stângi.

6. Ia grămada din dreapta și repetă pasul 5. Așează bețele rămase între degetul mijlociu și cel arătător al mâinii stângi.

7. Adună toate bețele pe care le ai în mâna stângă și așează-le peste bățul martor. Însumarea lor se va face fără a include (doar în această etapă!) bățul dintre degetul mic și cel inelar. Dacă numărul rezultat este 8, va fi contabilizat ca un 2 (yin), dacă este 4, va fi contabilizat ca un 3 (yang) (acestă ”contabilizare” se poate realiza la pasul 10, pentru a nu perturba fluiditatea procesului).

8. Pune toate bețele din mâna stângă peste bățul martor (având grijă să nu se amestece cu cele obținute la pasul 7), adună restul bețelor lăsate la o parte anterior și repetă toți pașii de la 3 la 7, cu excepția faptului că, la însumarea finală, în această etapă se va aduna și bățul aflat între degetul mic și cel inelar. La fel ca la pasul 7, 8 va fi contabilizat ca un 2, iar 4 ca un 3.

9. Se repetă întocmai pasul 8.

10. Se adună numerele finale obținute la pașii 7, 8 și 9. La fel ca în metoda cu cele 3 monede, rezultatul poate fi 6 (linie yin în transformare), 7 (linie yang stabilă), 8 (linie yin stabilă) sau 9 (linie yang în transformare). Astfel se obține prima linie a hexagramei (linia de la bază) care se simbolizează exact ca mai sus.

11. Se adună toate cele 49 bețe într-o singură grămadă și se repetă întocmai pașii 3-10 de 5 ori, generându-se astfel celelalte 5 linii ale hexagramei.

Chiar dacă procedeul poate părea complicat, după ce este realizat de câteva ori devine rapid o obișnuință. Iată și un videoclip care demonstrează procedeul.

După ce ai obținut hexagrama (și nu cunoști pe de rost semnificațiile hexagramelor și a liniilor care se transformă) consultă un tratat de Yi-Jing pentru a identifica numărul hexagramei și descrierea acesteia și analizează imaginea, liniile aflate în transformare și hexagrama care rezultă prin transformarea acestora. Corelează semnificația acestora cu întrebarea adresată inițial și extrage răspunsul.

Nu orice carte de Yi Jing care se găsește în librării sau pe internet merită studiată. Actualmente, în limba română există un singur tratat autentic: traducerea originală a lui Richard Wilhelm, publicată la Editura Herald.

​În articolele viitoare voi indica și tratatele din alte limbi care, în viziunea mea, merită consultate, datorită autenticității traducerilor și profunzimii comentariilor. În viitorul apropiat, pe acest website, voi oferi interpretările tuturor hexagramelor și comentarii, pentru a ușura înțelegerea și utilizarea rapidă a oracolului.