Voi începe să prezint – teoretic și practic – regulile de bază ale evaluării unei proprietăți din punctul de vedere al ”formelor” și al „energiei”. Trebuie spus că nici un om nu ajunge să locuiască într-un anumit loc din întâmplare. Oamenii cu o karma favorabilă ajung să locuiască în locuri cu un qi pozitiv și în amplasamente compatibile cu propria lor energie. Oamenii cu o karma negativă ajung să locuiască sau/și să lucreze în locații neplăcute, în spații poluate, împreună cu vecini sau colegi agasanți.

Cu toate acestea, fiecare are posibilitatea de a modifica – într-o măsură mai mare sau mai mică – condițiile în care locuiește sau muncesc. Scopul Feng Shui-ului este să ajute individul să beneficieze la maxim de energia vitală (qi-ul) locului și să aducă individul la armonie cu locuința sa sau cu mediul în care lucrează. ​

În evaluarea Feng Shui, orice practician competent va realiza trei lucruri:
1. evaluarea Feng Shui a exteriorului
2. evaluarea Feng Shui a interiorului
3. evaluarea compatibilității individului cu proprietatea (care este tot un „Feng Shui interior”)

Dacă este vorba de o construcție deja existentă, evaluarea Feng Shui trebuie începută în exteriorul proprietății, iar apoi trebuie continuată în interior. Dacă vorbim de o construcție care încă nu a fost ridicată, evaluarea exteriorului este realizată la fel, iar interiorul este „imaginat” și „proiectat” în acest mediu (mai sunt și situații în care practicianul Feng Shui este angajat să caute un mediu propice pentru o construcție). În toate aceste situații, armonizarea exteriorului clădirii / proprietății cu interiorul acesteia și cu individul sau familia care locuiește acolo (sau urmează să o facă) este scopul ultim al practicii Feng Shui.

Locul în care o proprietate se află, formele spațiului ambiant, calitatea aerului, a apei și a solului, drumurile, construcțiile din zonă, vegetația, poziționarea mormintelor strămoșilor, amplasarea și orientarea construcției pe proprietate – toate aceste lucruri sunt importante în înțelegerea influențelor exterioare.

Adi.simionov [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Forma construcției, vechimea acesteia, poziționarea, compartimentarea și umplerea spațiului interior, decorațiunile etc – sunt foarte importante în înțelegerea influențelor interioare.

Harta astrologică a individului, trigrama care-i corespunde și alte elemente care descriu simbolic viața acestuia sunt elemente pe baza cărora se realizează evaluarea compatibilității sale cu o anumită proprietate. ​

Indiciile oferite prin cele 3 etape ale evaluării Feng Shui vor constitui baza pentru determinarea măsurilor de corecție, îmbunătățire și armonizare a relației individului cu acea proprietate.