Din perspectivă financiară, astrotrading-ul este o metodă pe care unii traderi și investitori o folosesc pentru a anticipa evoluția piețelor financiare, a valorilor tranzacționate pe aceste piețe (acțiuni, obligațiuni, mărfuri, indici, parități valutare) și a psihologiei participanților de pe piață.

Din perspectivă astrologică, astro-tradingul este o ramură a astrologiei financiare care studiază relația ciclurilor planetare cu ritmurile piețelor financiare.

Ideea de bază în astro-trading este aceea că ciclurile planetare exprimă simbolic trendurile, ritmurile și ciclurile majore ale piețelor financiare. Astro-trading-ul se află așadar la interesecția a două discipline (astrologia și finanțele) care încearcă să previzioneze trendurile de dezvoltare și rezultatele finale și folosește un limbaj comun ambelor discipline. 

Ne organizăm viețile în funcție de cele două cicluri astronomice fundamentale bazate pe relația Pământului cu Soarele: anul și ziua. Uneori mai introducem și luna în ecuație (atât luna calendaristică, cât și Luna – satelitul natural al Pământului). În același timp, pentru că ciclurile astronomice sunt exacte și previzibile, ele constituie reperele cele mai obiective ale vieții umane. Considerăm aceste relații / repere de la sine înțelese, inclusiv în modul în care ne raportăm la activitatea financiară, dar nu ne gândim să le dăm și o altă semnificație în afară de cea calendaristică și organizatorică (planificare, contabilizare, evaluare a rezultatelor etc) și nu extindem gama de relații ale Pământului și în raport cu planetele și corpurile celeste din Sistemul Solar. 

Prin contrast cu astronomia, astrologia conferă semnificație evenimentelor astronomice și  ciclurilor planetare, iar această semnificație este pusă în analogie cu evenimentele și ciclurile terestre. Prin această analogie evenimentele astrale dobândesc relevanță pentru evenimentele terestre și pentru psihologia umană. Și cum piața financiară reflectă psihologia lumii, astrologia devine un mijloc de a înțelege dinamica acesteia. 

La fel cum astrologia natală (horoscopică) studiază horoscopul unei persoane în scopul de a înțelege mai bine destinul acesteia (în baza convingerii că acest destin se află ‘criptat’ în poziția astrelor la momentul nașterii persoanei respective și în mișcările planetare ce se manifestă ulterior nașterii nativului, raportate la acest horoscop), tot așa astrologia financiară studiază astrogramele diferitelor momente semnificative din evoluția piețelor (sau din ‘viața’ unei companii sau a unei valori tranzacționate), precum și ciclurilor planetare din trecut și din viitor, în scopul de a înțelege sensul și semnificația trendurilor viitoare de pe aceste piețe. Pentru că se bazează pe repere matematice foarte exacte, se prea poate ca astrologia să ofere cele mai precise repere pentru a înțelege forțele care mișcă piețele financiare. 

Deși este încă o metodă prea puțin cunoscută și cercetată, astro-trading-ul poate aduce investitorului pe piața financiară un avantaj competitiv (‘edge’) prin faptul că aduce mai multă claritate, o certitudine sporită asupra deciziilor și strategiilor de tranzacționare, o mai buna înțelegere a psihologiei actorilor de pe piață, capacitatea de a identifica mai corect paternurile, trendurile și schimbările de pe piață și posibilitatea de a-și înțelege mai bine riscurile și oportunitățile. 

Astro-trading-ul nu presupune ca traderul / investitorul să renunțe la ceea ce face deja bine, ci vine cu repere ferme prin care acesta își poate ‘ancora’ mai bine fundamentele deciziilor sale.

Trading și astrologie

Cuvântul ‘trading’ înseamnă acțiunea de a cumpăra și a vinde bunuri, servicii, titluri mobiliare etc. Trading-ul presupune deci o tranzacție, un schimb.

Dar trading-ul are și o semnificație la nivel astrologic: se consideră că, prin perpetua modificare a poziționării planetelor în raport cu celelalte, planetele realizează ‘schimburi’ de semnificație. Astfel, efectul pe care o planetă îl simbolizează nu este niciodată ‘pur’, ci este mereu nuanțat de (combinat cu) semnificațiile celorlalte planete cu care intră într-o relație dinamică, unghiulară, geometrică.

Simbolic, planetele realizează tranzacții de semnificație care se reflectă pe piețele financiare. Atât astrologia, cât și trading-ul se bazează pe înțelegerea polarităților. Astrologia se poate reduce la două manifestări esențiale: cea ‘solară’ (‘yang’) și cea ‘lunară’ (‘yin’). Trading-ul presupune înțelegerea tendințelor ‘bull’ (‘taur’) și ‘bear’ (‘urs’) ale pieței. La modul fundamental, prin astro-trading încercăm să înțelegem care este (sau care va fi) raportul dintre aceste tendințe contrare la un anumit moment. 

Deși astro-trading-ul poate fi folosit pentru a face speculații pe piețele financiare, totuși, în viziunea mea, aceasta nu este nici singura și nici cea mai bună utilizare a sa. Astro-trading-ul facilitează o mai bună înțelegere a propriului ritm și a ritmului pieței în scopul de a realiza o sincronizare între cele două.

Odată cu o mai bună înțelegere a pieței, astrotrader-ul obține o mai bună înțelegere asupra strategiei optime prin care poate investi pe termen scurt, mediu și lung. El descoperă, de asemenea, ce tip de investiție se potrivește mai bine cu predispozițiile sale naturale și învață să-și gestioneze mai bine propriile momente de ‘expansiune’ și ‘contracție’. El poate ‘modela’ mai ușor strategiile și abordările marilor traderi și investitori.

Astrotrader-ul poate înțelege mai bine forțele care – în orice moment – modelează piața și propriile sale alegeri pe această piață.