În cele ce urmează voi demonstra felul în care harta Ba Zi se calculează.

Să zicem că dorim să calculăm harta Ba Zi a unei persoane născute la 27.09.1976 ora 3.15 am în Cluj Napoca, Romania. Este necesar ca mai întâi să transformăm ora de naștere în timp solar real. Pentru aceasta transformăm mai întâi longitudinea în timp. Clujul se află la longitudinea 23 grade 36 minute E. Fiecărui grad de longitudine îi corespund 4 minute de timp și fiecăror 15 minute de arc le corespund 1 minut de timp, ca urmare 23 grade 36 minute echivalează cu:

23*4 min + 36/15 min = 92 min + 2,4 min = 94,4 min

Așadar timpul solar în Cluj este aproximativ 1 h 34 min în avans față de GMT. Timpul standard la Cluj în 1976 era GMT + 2; rezultă că, pentru a determina timpul solar corespunzător orei de naștere, aceasta din urmă trebuie ajustată cu 26 min (2 h – 1 h 34 min), adică această durată trebuie scăzută din ora de naștere:

3h 15 min – 26 min = 2h 49 min

Ca urmare, harta Ba Zi va fi calculată pentru 27 septembrie 1976, ora solară reală 2:49.

Să vedem acum cum se determină cei 4 piloni. 

Pilonul anului

Pentru a calcula pilonul unui an aplicăm următoarea formulă:

2637+x=60*y

unde:
2637 ÎC este anul începutului numărătorii prin ciclul anual sexagenar,
x – anul care ne interesează (ex anul nașterii),
y este numărul de cicluri care au trecut din 2637 până în anul respectiv.

Dacă y este compus dintr-un număr întreg și un rest, fracția care corespunde restului este de genul ”z/60”, iar ”z” este poziția din cadrul ciclului sexagenar care corespunde anului respectiv. Dacă y este număr întreg, anul respectiv este al 60-lea din ciclul sexagenar.

De exemplu, dacă dorim să determinăm pilonul anului 1976, ciclul corespunzător este

y= (2637+1976) / 60 = 4613/60 =76 + 53/60.

Asta înseamnă că 76 cicluri au trecut deja de la startul numărătorii, iar în 1976 ne aflăm la poziția a 53-a din ciclul sexagenar în care se află. Consultând tabelul care indică corespondența pozițiilor din ciclul sexagenar cu tulpinile și ramurile, vedem că poziția 53 corespunde tulpinei celeste nr. 3 (bǐng 丙 – focul yang) și ramurii terestre nr. 5 (chén 辰 – dragonul).

Ca urmare, 1976 este Anul ”Dragonului de Foc” iar pilonul său este:


Reamintesc faptul că poziția din pilonul anului nu corespunde întregului an gregorian, ci – din punct de vedere astrologic – coincide cu perioada dintre două noduri consecutive lìchūn, adică cu un an solar astrologic chinezesc care se suprapune în mare parte (dar nu întrutotul) peste anul gregorian.

De exemplu, când ne referim la anul 1976 ne referim la doi piloni: unul care se încheie la lìchūn din 1976 și altul care începe la lìchūn 1976 și se va încheia la lìchūn în 1977. În România, lìchūn din 1976 a avut loc la 4 februarie 1976, ora 6:39. Cineva născut în perioada cuprinsă între această dată și 31 decembrie 1976 va avea ca pilon al anului ”Dragonul de Foc”, dar o persoană născută în perioada dintre 1 ianuarie ora 0:00 și 4 februarie ora 6:39 va fi născută în pilonul precedent care este 乙 卯 (Yǐ Maǒ – Iepurele de Lemn).

Pilonul lunii

Determinarea pilonului lunii se face ținând seama de numărul lunii de naștere în anul respectiv.

Prima lună solară începe la lìchūn și cuprinde intervalul de timp necesar Soarelui să parcurgă 30 grade zodiacale. Încadrarea aproximativă a zilei în cauză în intervalul fiecărei luni se observă consultând tabelul din articolul Termenii solari.

Momentul exact al intrării Soarelui în fiecare jieqi/zodie lunară se poate extrage prin consultarea Efemeridelor, a Almanahului Chinezesc sau a unor programe computerizate.

De exemplu, din tabelul termenilor solari rezultă că: 27 septembrie 1976 se află în 酉 Yǒu (Cocoș).

Tulpina celestă se determină prin corelația din tabelul de mai jos, pe baza tulpinei anului și a ramurii terestre determinate anterior.

În exemplul de mai sus, 27 sepetembrie 1976 este lună cu tulpină celestă 丁Dīng, din cauză că este o ramură 酉 Yǒu într-un an bǐng 丙, ca urmare pilonul lunii este:


Pilonul zilei

​Pentru a calcula pilonul zilei, este necesar să avem un punct de referință. Se poate lua ca referință orice punct din timp, orice zi a cărei poziție în ciclul sexagenar este cunoscută. Un punct bun de referință este 1 ianuarie 1944, motivul fiind acela că este că este prima zi a ciclului (甲子 Jiǎ Zǐ) și începe în prima zi a anului gregorian, ceea ce ușurează mult numărătoarea.

Pentru a determina pilonul zilei x din anul y, determinăm mai întâi poziția zilei de 1 ianuarie anul y raportată la punctul de referință (în acest caz 1 ianuarie 1944). Formula de calcul este foarte simplă:

[(y-1944)*365 + nr. zile corespunzător anilor bisecți dintre y și 1944]/60

Numărul de zile aferent anilor bisecți se calculează simplu: (y-1944)/4 (dacă y este an bisect, el se adaugă la rezultat). Un an este bisect dacă se divide cu 4, excepție făcând anii centenari divizibili cu 400 (exemplu 400, 800 etc).

Să luăm un exemplu mai simplu: ziua de 1 ianuarie 1976. Pilonul acestei zile se determină astfel:

[(1976-1944)*365 + nr. zile corespunzător anilor bisecți dintre 1976 și 1944]/60

Numărul de zile aferent anilor bisecți cuprinți între 1976 și 1944 se determină prin formula:

(1976-1944)/4 + 1 = 9. ca urmare pilonul zilei de 1 ianuarie 1976 este:
[(1976-1944)*365 + 9] / 60 = 11687 / 60 = 194 + 49/60, adică a 49 poziție din ciclu sexagenar: 壬子 Rén Zǐ.

Pentru zilele de 1 ianuarie din anii dinainte de 1944, formula este

[(y-1944)*365 – nr. zile corespunzător anilor bisecți dintre y și 1944]/60.

Restul care rezultă din această fracție se înmulțește cu 60 și apoi se scade din 60 pentru a se determina pilonul zilei de 1 ianuarie din anul y.

Dacă vrem să determinăm plionul unei zile din cadrul anului y, formula este următoarea:

[(y-1944)*365 + (nr. zile corespunzător anilor bisecți dintre y și 1944) + (nr. de zile care a trecut de la începutul anului y până la ziua x din anul y, exclusiv prima zi)] / 60,

unde x este ziua care ne interesează din anul y.

Să zicem că vrem să determinăm pilonul zilei de 27 septembrie 1976. Formula este următoarea:

[(1976-1944)*365 + 9 + 270] / 60 = 11959/60 = 199+ 19/60,

ca urmare ziua de 27 septembrie 1976 are ca pilon al zilei Rén Wǔ.


 Pilonul orei

Ramura terestră a pilonului orei este relativ ușor de aflat din tabelul de mai jos.

Să zicem că vrem să aflăm ramura terestră a orei solare reale 2:49 am din ziua de 27 septembrie 1976. Observăm imediat că ora 2:49 se încadrează în intervalul orar al lui Chǒu 丑 (Boul).

Pentru a afla tulpina celestă a orei ne uităm la tulpina celestă a zilei și la ramura orei.

Revenind la exemplul nostru, ziua de 27 septembrie 1976 corespunde tulpinei celeste Rén 壬. Căutând în tabel, observăm că ramura orară Chǒu 丑 în ziua Rén 壬 corespunde tulpinei celeste orare
Xīn 辛. Pilonul orei de naștere 3:15 din 27 septembrie 1976 în Cluj Napoca (timpul standard) este:


O dilemă interesantă o constituie pilonul zilei și cel al orei aferente unei nașteri în ”ora târzie a Șobolanului” (adică între 23:00 și 23:59). Voi discuta această dilemă într-un alt articol. Ea se rezolvă făcând apel tot la înțelegerea tradițională.

Cele 8 caractere derivate din data de naștere 27 septembrie 1976, ora 3:15 sunt deci:

辛 壬 丁 丙
丑 午 酉 辰

Notă

Unii astrologi folosesc anul lunar în loc de anul solar, deci urmăresc încadrarea datelor de naștere în limitele descrise de calendarul lunar (care se determină conform regulilor menționate în articolul Calendarul tradițional), ceea ce face ca horoscopul Ba Zi să fie diferit. În viziunea mea aceasta este o gravă eroare! Sunt realmente surprins de faptul că mulți oameni care se declară ”Maeștri Feng-shui” sau ”Maeștri Ba Zi” promovează astfel de non-sensuri! Multe programe computerizate de astrologie Ba Zi folosesc acest mod de calcul, amplificând confuzia generală.

Chiar Maestrul Zǐ Píng – cel care a pus bazele sistemului Ba Zi – a indicat cât se poate de clar în că în Ba Zi se folosește anul solar și nu anul luni-solar (pentru referințe, vezi tratatul Yuān Hǎi Zǐ Píng) !