După ce, vreme de mulți ani, am folosit astrologia vestică ca metodă unică de evaluare a structurii destinului uman, am ajuns să înțeleg că această abordare – deși extrem de potentă – nu este suficientă pentru a avea o imagine foarte cuprinzătoare asupra factorilor care determină viața individului.

Astrologia exprimă – în primul rând – „influența Cerului” asupra individului. Aștrii (planetele) exprimă „voința zeilor”, adică forțele care guvernează destinul uman și colectiv. Chiar dacă astrologia vestică ține seama de locația individului (adică de poziția sa în spațiu), aceasta se face doar pentru a „localiza” „influența Cerului”, adică pentru a exprima felul în care această influență se „materializează” în viața concretă a individului.

Omul se află însă la interferența forțelor Cerului cu cele ale Pământului; există deci o mulțime de factori care țin de „influența Pământului” asupra individului (mai exact, specificul habitatului acestuia, expunerea sa la diversele câmpuri electromagnetice, factorii climatici, structura și conformația solului, locația, poziția și orientarea casei în care persoana locuiește și a biroului său, design-ul interior etc), factori care au o influență covârșitoare asupra vieții, sănătății, fericirii și bunăstării acestuia și care nu pot fi înțeleși doar prin studiul horoscopului.

Așadar, nu putem obține o imagine bună asupra vieții unei persoane fără studiul combinat al influențelor Cerului și Pământului. Din punct de vedere simbolic, ele sunt ”Tatăl” și ”Mama”, iar combinația lor exprimă interferența Spiritului cu Materia, a Principiului Activ cu cel Pasiv, a Yang-ului cu Yin-ul. Aflat între Cer și Pământ și fiind înzestrat cu voință proprie, individul poate acționa în așa fel încât „să înduplece zeii” și „să îmblânzească” influența Pământului. 

Feng Shui este sistemul clasic chinezesc de geomanție prin care se urmărește înțelegerea interacțiunii complexe dintre om și mediul ambiant. Literalmente, Feng Shui (風水 – pinyin: Fēng Shuǐ) înseamnă ”vânt și apă”. Dintr-o perspectivă mai extinsă, Feng Shui integrează și anumite forme de astrologie chineză, pentru a înțelege cât mai bine interacțiunea individului cu Pământul. Nu este însă doar o metodă de înțelegere, ci mai ales una de armonizare a individului cu mediul. 

În esență Feng Shui-ul studiază qi-ul, manifestarea forței vieții în și în funcție de „formele” mediului în care individul trăiește și acționează. Qi-ul din mediu influențează (și interacționează cu) qi-ul care circulă în interiorul individului. Qi-ul acționează după reguli bine definite, iar astrologia și feng shui-ul nu sunt altceva decât tentative foarte reușite de a înțelege aceste reguli.