ASTROGRAMA NATALĂ

Astrograma natală este cel mai bun mod de a-ți înțelege viața. Este cea mai bună investiție în tine și cel mai bun cadou pe care-l poți face unei persoane dragi.

Astrograma ta natală este o reprezentare bidimensională a poziției Soarelui, Lunii, planetelor și altor indicatori astrologici la momentul exact și locul nașterii tale. Deși termenul ‘astrogramă’ se referă mai degrabă la poziția strict ‘celestă’ a planetelor și luminariilor la un anumit moment, termenul este extins aici pentru a indica și poziția acestora în spațiul local.

Interpretarea astrogramei natale este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face pentru tine – este ceva ce faci, de regulă, o singură dată în viață. Ea poate fi însă diferită de la astrolog la astrolog, în funcție de abilitățile sale de a descifra semnificațiile astrogramei. În ceea ce mă privește, abordez interpretarea pe 3 niveluri distincte: cauzal, psiho-mintal, energetic. Al 4-lea nivel – cel fizic – este integrat (sub forma consecințelor probabile în fiecare domeniu major al vieții) la fiecare nivel al interpretării. Poți opta pentru a beneficia de interpretarea adresată specific unui singur nivel sau – într-o analiză completă – tuturor acestor nivele.

1. Analiza karmică

Astrologia karmică corepunde nivelului cauzal și scoate în evidență bagajul karmic, cauzele încarnării actuale așa cum sunt ele indicate de harta natală, de hărțile divizionale și de astrograma lunației anterioare nașterii. Din această perspectivă astrograma natală (harta radix) arată acele semințe karmice 'plantate' anterior în straturile profunde ale conștiinței cu ocazia dorințelor, gândurilor și acțiunilor din viețile anterioare, 'semințe' care 'rodesc' acum în viața actuală. Mă refer aici la tipul de atitudini, convingeri, comportamente și motivații din trecut care-și pun acum amprenta asupra vieții prezente. Tipul de karma din sectoarele majore de viață (resurse, educație, familie și relații conjugale, călătorii, profesie, statut, viață spirituală) este indicat aici împreună cu gradul său de intensitate (fixă, fixă-mobilă sau mobilă) și cu direcția cea mai probabilă de dezvoltare a ei. Această abordare pune situațiile particulare din viața nativului într-un context temporal mult mai vast și oferă o perspectivă evolutivă, superioară altor abordări.

2. Analiza psihologică

Analiza psihologică - ce corespunde nivelului psiho-mintal - indică paternurile de dezvoltare, perioadele de criză și oportunitate, provocările psihologice și semnificațiile diferitelor etape ale vieții. Sunt explorate sincronicitățile care corelează viața interioară, subiectivă, cu realitatea așa-zis 'obiectivă'. Copilăria și experiențele timpurii, impactul mediului și relația cu familia de origine sunt abordate în relație cu tendințele actuale. Aici realizez și o retro-interpretare care presupune citirea astrologică a trecutului (timeline astrologic) prin care sunt indicate semnificațiile principalelor situații care au condus la situația actuala, ceea ce pune analiza în perspectivă. Retrointerpretarea implică deci un fel de 'arheologie astrologică' a vieții nativului de la naștere și până la momentul consultației, axându-mă pe câteva dintre conjuncturile astrologice fundamentale care au marcat viața nativului (evident, nu voi face retrointerpretare pentru nou-născuți și pentru copiii foarte tineri- aceștia vor beneficia doar de restul analizei karmice)*.

Analiza psihologică are trei componente: analiza personalității, analiza vocației și analiza identității de gen.

a) Analiza personalității analizează caracterul, temperamentul, nevoi și motivații fundamentale, punctele forte și punctele slabe, predispozițiile și predilecțiile, paternurile generale vieții, potențialul și calea de integrare a acestuia și structura cognitivă. Sunt explicate – din perspectivă astrologică – paternurile inconștientului: mecanismele defensive și compensatorii, conflictele intrapsihice și patologiile (compulsiuni, obsesii, traume, răni psihice, tabuuri etc). Este explicată ‘mitologia personală’ și legătura ei experiențele exterioare- dinamica arhetipurilor ce animă propria viață, iar ‘umbra’ psihologică este scoasă în evidență într-un mod cât se poate de clar și transparent.

b)Analiza vocațională în care indic, pe scurt, chemarea fundamentală, drumul și calea de dezvoltare specifice numai ție. Este indicată orientarea generală în lume, felul în care ai tendința de a acționa, motivațiile fundamentale din spatele acțiunilor tale O abordare mai detaliată și specifică poate fi solicitată printr-o consultație vocațională.

c)Analiza identității de gen răspunde aspirației actuale – din ce în ce mai accentuate, dar adesea incorect canalizate – de transcendere a viziunii strict binare și de identificare psihologică cu o realitate aflată deasupra diferențierilor biologice (dar și a nevoii complementare – mereu actuală, mereu ‘spinoasă’ – de identificare cu un rol bine definit și de găsire a echilibrului cu ceilalți).

În lipsa altor informații clarificatoare, astrograma natală nu indică sexul biologic al persoanei, dar arată cât se poate de clar dinamica și interacțiunea ‘masculinului’ cu ‘femininul’, preponderența unuia asupra altuia. Astrograma natală indică fidel interacțiunea aspectelor polare și felul în care ele sunt ‘mixate’ în psihismul personal, altfel spus arată felul în care ‘masculinul’ și ‘femininul’ se polarizează în psihismul fiecăruia și tipul de karma care se manifestă în relație cu aceste structuri și tendințe psihice. Informația despre sexul biologic nuanțează enorm ecuația interpretării unei astrograme și dezvăluie interacțiunile foarte subtile între psihic și fizic, posibilele puncte de convergență sau de conflict cu privire la modul de expresie a propriului ‘gen’, impactul părinților și modelele inconștiente sau semiconștiente care determină felul în care persoana se raportează la sine ca bărbat sau femeie, punctele delicate ale raportului dintre identitatea psihologică și rolurile sexuale și sociale și dinamica raporturilor cu sexul opus.

Dacă vrei să afli mai multe despre felul în care îți poți integra mai bine propriul potențial în lumea fundamental ‘binară’ în care trăim, solicită astrograma feminității, respectiv astrograma masculinității, prin care explic în mai mare detaliu felul în care indicațiile propriului tău horoscop vin în armonie sau/și în conflict cu sexul tău biologic (dar și felul în care își pot găsi cel mai bine expresia în acesta).

3. Analiza corpului energetic

Analiza corpului energetic abordează astrograma pe un nivel cu totul diferit de cele abordate anterior. Este explicată dinamica chakrelor, așa cum este ea reflectată de horoscopul natal și de hărțile divizionale. Sunt indicate aici blocajele care afectează corpul energetic, localizarea acestora, tipul de karma care se află la baza lor și posibilele dezvoltări viitoare. Informațiile desprinse prin acest sistem foarte complex de interpretare - dezvoltat de mine de curând în baza surselor astrologice și alchimice occidentale, indiene și chinezești care corelează horoscopul cu cakra-ele, cu aura energetică și cu meridianele de acupunctură - au implicații majore în ceea ce privește înțelegerea propriei ființe. Se indică și raportul energetic dintre fenomenele asociate din corpul tău energetic cu tiparele de experiență din fiecare domeniu major al vieții tale, altfel spus legătura dintre microcosmosul ființei tale și Macrocosmos.

Suplimentar: Analiza rezultatelor karmice

Analiza rezultatelor karmice indică cele mai probabile 'fructe karmice' (tipuri de situații, experiențe și evenimente) care urmează a fi 'culese' de tine ca urmare a 'semințelor' plantate anterior. Această analiză corespunde nivelului cel mai substanțial (fizic, 'concret') ce este abordat în interpretare. Analiza aici se face pentru principalele domenii de viață, în conexiune cu fiecare dintre cele 3 niveluri fundamentale menționate mai sus. Altfel spus, fiecare dintre cele 3 niveluri de analiză va integra și această analiză suplimentară. Acest al 4-lea nivel ține mai degrabă de 'divinația' astrologică decât de 'logica' astrologiei (simbolurile admit mai multe corespondențe cu evenimentele și situațiile concrete), așa că acest nivel va fi mai sumar abordat: se evită 'ghicirea' viitorului și predicția situațiilor exterioare care țin de viața ta, accentul fiind pus pe înțelegerea structurii fundamentale, arhetipale și energetice a ființei tale și a modului în care te manifești ca un co-creator al vieții tale.

VARIANTE DE ASTROGRAME

Poți achiziționa aceste analize separat sau împreună (într-o analiză completă).  

A) Analiza separată presupune concentrarea interpretării pe una dintre cele trei tipuri de analiză menționate mai sus: karmică, psihologică sau energetică (corespunzătoare celor 3 niveluri fundamentale: cauzal, astral (psiho-mintal) și fizic (bio-energetic), împreună cu rezultatele probabile. Alegi pe care nivel vrei să se adreseze interpretarea și primești în scris un raport de aprox. 20 pagini centrat preponderent pe nivelul respectiv. Prețul fiecărei analize specifice (la alegere: karmică, psihologică sau energetică) este de 320 lei. 

B) Analiza completă presupune combinarea și integrarea tuturor celor 3 niveluri de interpretare, împreună cu analiza rezultatelor. probabile. Într-o astrogramă natală completă aceste niveluri ale interpretării nu vor forma neapărat capitole distincte în cadrul interpretării, ci sunt îmbinate într-o curgere coerentă și logică. În format scris, raportul cuprinde aproximativ 60 pagini. Prețul unei astrograme natale complete este de 960 lei. Aceasta este varianta extinsă a interpretării. 

Pe lângă varianta de analiză extinsă, ofer și o variantă simplificată a analizei complete în care temele majore, esențiale ale fiecărui nivel sunt prezentate și explicate succint (aprox. 25 pagini A4 – 390 lei).

Într-o analiză completă, cele 3 nivelurile interpretării nu formează neapărat capitole distincte în cadrul interpretării, ci sunt îmbinate într-o curgere coerentă și logică. Vei fi realmente uimit(ă) de cât de multe lucruri profunde vei afla despre tine de la un necunoscut (adică de la mine), doar în baza datelor de naștere furnizate de tine! Vei obține o nouă înțelegere – mai elevată – asupra vieții tale (și asta chiar și dacă deja ești convins(ă) că te cunoști foarte bine!). Analiza astrogramei natale descrie povestea condensată și structura esențializată a vieții tale!

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CONSULTAȚIEI

Interpretarea este transmisă în scris. Răspunsurile la întrebările tale ulterioare sunt transmise în format scris sau audio. 

COMANDĂ ASTROGRAMA TA NATALĂ

Pentru înscrierea la consultație este necesar să parcurgi următorii pași:

1.Dacă nu ai făcut-o deja, citește despre termenii și condițiile de desfășurarea a unei consultații astrologice. Trimiterea comenzii va constitui și acceptul acestora de către tine.

  1. Contactează-mă prin email pe adresa contact[at]astroapex[punct]ro pentru a solicita consultația. Specifică ce fel de interpretare dorești: a) separată, specifică unuia dintre cele 3 niveluri (karmic, psihologic sau energetic) sau b) completă, care integrează toate cele 3 niveluri (specifică aici dacă dorești o analiză extinsă sau una simplificată).

Voi avea nevoie de următoarele date:

Numele și prenumele;

Data nașterii (zi / lună/an);

Ora (cât se poate de exactă a) nașterii;

Sursa informației despre ora nașterii (certificatul de la spital, mama / tata, etc)

Marja de incertitudine (+/- câte minute?) sau intervalul cel mai probabil (ex: ‚între 13:30 și 13:50’). În cazul în care ora de naștere admite un interval de incertitudine de 20-30 minute, este posibil să am nevoie de câteva informații suplimentare (și îți voi comunica aceasta în emailul pe care-l vei primi în urma evaluării datelor tale). Te rog să ai totuși în vedere că existența unei marje importante de incertitudine poate necesa o operațiune distinctă – și adesea foarte laborioasă – de rectificare astrologică care se tarifează separat. Incertitudinea poate fi și un motiv de amânare indefinită a termenului de onorare a comenzii (sau chiar de anulare a ei)!

Locul nașterii. Orașul, / comuna și județul (eventual comuna sau orașul cel mai apropiat în cazul nașterii la sat)

Numărul tău de telefon;

Adresa de email pe care vrei să fie trimisă fișierele ce conțin interpretarea.

Mențiuni suplimentare. Poți menționa aici orice informație suplimentară care consideri că ajută. În ceea ce privește interpretarea, informațiile care pot fi de ajutor aici (deși opționale) sunt cele legate de condițiile nașterii (naștere obișnuită, cezariană etc), boli congenitale, apartenența la familia actuală (naturală sau adopție), dacă ai frați / surori și al câtelea copil ești la părinți, localitatea de reședință actuală, domenii pe care vrei să le accentuez în analiză, gradul de urgență al consultației etc).

3. Așteaptă confirmarea solicitării tale și apoi programarea consultației (verifică periodic și dosarul cu emailuri ‘spam’ / ‘nedorite’, uneori se întâmplă să intre acolo). Fii pregătit(ă) să oferi și alte detalii în cazul în care o rectificare astrologică este necesară.

4. Detaliile suplimentare despre consultație și modalitatea de plată îți vor fi trimise prin email.