În practica astrologiei indiene abordarea mea diferă de cea a majorității astrologilor în mai multe puncte importante.

1.Primul aspect este legat de posibilitatea combinării diferitelor stiluri de astrologie. Astrologii vedici consideră că astrologia indiană are mai multe ‘stiluri’: Parāśari, Jaimini, Tajika, Nāḍī, Tantrika și susțin că nu este bine să amestecăm stilurile. De exemplu, mulți afirmă că metodele și principiile Jaimini nu pot fi aplicate în Parāśari (deși, pentru oricine studiază principiile Jaimini, este clar că ele sunt un derivat al stilului Parāśari), sau că în nici un caz principiile Tajika nu se pot aplica în vreun alt stil de astrologie indiană, fiind vorba de sisteme complet diferite.

Argumentele pentru menținerea acestei separări între aceste sisteme sunt, în viziunea mea, invalide din mai multe motive. Mai întâi, este clar că, deși vorbim de abordari diferite, nu vorbim de astrologii diferite.Toate aceste stiluri lucrează cu același Zodiac format din 12 secvențe numite în același fel și cu aceleași planete și luminarii. Nu este ca și când am amesteca astrologia chineză cu cea indiană, ele folosind principii foarte diferite (deși chiar și acest lucru a fost deja realizat în astrologia tibetană).

Este absurd să spui că dacă, în astrograma cuiva, interpretezi aspectul Parāśari pe care Marte îl face la al 8-lea semn de la cel în care el se află, acest aspect nu va mai avea nici o semnificație când abordezi horoscopul din perspectiva Tajika (acolo unde nu se consideră că Marte poate influența al 8-lea semn, fiind vorba de ceea ce numim ”inconjuncție”, adică de lipsa de aspect sau legătură). Sau ar fi la fel de absurd să spui că sistemele de periodizare planetară Vimshottari sau Asthottari functioneaza într-un horoscop atunci când este interpretat prin Parāśari dar nu mai funcționează când același horoscop este abordat prin Tajika.

Consider că stilurile de Jyotiṣa trebuie unificate, de aceea abordarea mea implică folosirea tuturor acestor stiluri împreună. Abordarea devine astfel mai complexă și mai nuanțată, dar nimic nu este lăsat pe dinafară.

2.In aceeași accepțiune, se consideră că sinteza astrologiei tropicale vestice cu cea indiană nu se poate face. Din nou, abordarea este greșită. Din moment ce vorbim de planete care se mișcă pe aceeași bandă care se formează de o parte și de alta a eclipticii, care este împărțită în 360 grade, în 12 felii egale de ecliptică și în 12 sisteme similare de case, este absurd să consideri că aceste sisteme nu se pot corela.

Așa cum demonstrez pe acest website, Zodiacul Tropical este singura variantă corectă de zodiac din punct de vedere teoretic și practic, și, prin aplicarea sa în astrologia indiană, reperele astrologice fundamentale devin comune cu cele ale astrologiei folosite în Vest. Astrologia Jyotish poate fi fuzionată cu sistemul occidental, generându-se astfel un sistem foarte eficace de analiză și interpretare. Pe acest website demonstrez felul în care cele două astrologii pot fi fuzionate și integrate cu succes.

3.Un alt aspect pe care îl rejectez din start este ideea conform căreia nu este bine să pui la îndoială afirmațiile cuprinse într-o scriere ce este foarte apreciată sau cele ale unei persoane care este considerată autoritate în materie de Jyotisha. Dar eu consider că nu există nicio scriere și nici o evanghelie în această lume care să nu conțină ceva ce poate fi contestat, îmbunătățit sau actualizat, de aceea practica mea presupune o continuă evaluare, triere și o perfecționare permanentă a principiilor cuprinse în scrierile tradiționale. Nu practic o tehnică (tradițională sau modernă) fără să fi verificat funcționarea sa în zeci și sute de cazuri, iar daca totuși ajung să predau altora o metodă cu rezultate incerte, o fac doar informativ, in scopul ca și alții să se ralieze efortului de a investiga și cerceta tehnica respectivă. Deseori rejectez anumite metode, tehnici sau abordari pe care, în baza unor argumente bine fundamentate, ajung să le consider nefondate.

4.Practica mea presupune atribuirea semnificațiilor astrologice pe 3 niveluri fundamentale care corespund celor 3 planuri sau corpuri subtile fundamentale cunoscute în tradiția ezoterică indiană:

a)Nivelul cauzal (ce corepunde corpului / planului cauzal) – presupune înțelegerea a ceea ce numim karmă și cauzalitate, adică chiar ‘rădăcina’ a ceea ce trăim sau urmează să trăim. Este de ce-ul vietii, este și pentru ce-ul vieții. Tipul de karmă și intensitatea acesteia sunt aici evaluate. Este contactul cu arhetipurile primare, cu ‘ideile’ esențiale care constituie ‘matricea’ primară a vieții persoanei a cărui horoscop se studiază; este nivelul cel mai misterios și mai greu de descifrat.

b)Nivelul psihomental (ce corespunde corpului / planului astral) – este un plan intermediar și face referire la întregul  ansamblul de tendințe care alcătuiesc temperamentul și personalitatea umană. Este o condensare a nivelului cauzal.

c)Nivelul fizic (ce corespunde corpului / planului fizic)indică manifestarea cea mai probabilă, cea mai concretă a tendințelor psihomentale, limitele de manifestare, comportamentele și rezultatele (‘fructele karmice’ – phalas) cele mai probabile. Multi astrologi Jyotisha abordează astrologia doar pe nivelul de ”phalita”, adică pe nivelul preocupat de rezultatele concrete. Aceasta este o abordare complet greșită.

5.Majoritatea astrologilor indieni insistă pe Jātaka (care este astrologia natală previzională). Totusi cea mai elevată formă de Jyotish (și, în general, cea mai elevată formă de astrologie) este Muhūrta (astrologia electivă, adică astrologia luării deciziilor). Potrivit legii cauzei și efectului, tot ce trăim – în orice moment – este rezultatul  intențiilor noastre trecute și al alegerilor realizate de noi cândva (adică a unei integrări astrologice – chiar dacă inconștiente – de tip Muhūrta, bună sau rea, care a avut loc în trecut), ca urmare aceeași integrare trebuie să primeze și în ceea ce privește viitorul.

Jyotisha trebuie sa fie atât un instrument de a ajunge la acceptare, cât și unul care te ajută să integrezi în mod proactiv și pozitiv situațiile pe care ajungi să le trăiești.

A face ce trebuie, când trebuie, a reacționa optim, a înainta când momentul este prielnic și a aștepta sau a te retrage când nu este bine să acționezi într-o direcție anume reprezintă adevărata înțelepciune și adevărata măiestrie a vieții. Din perspectiva Jyotish, alegerile fiecăruia trebuie să fie conforme cu predispozițiile sale naturale (care pot fi evidențiate prin Jātaka – astrologia natală).

Un astrolog care-ți spune că totul este posibil și că poți face orice cu viața ta se afla în eroare (iar dovada pentru aceasta idee eronată este chiar viața lui !). Un altul care afirmă că totul este predestinat și că nu poți face nimic se află și el în eroare. Indiferent cât de dificilă este viața ta actuală, înțelegerea corectă a semnificației cauzale a horoscopului tău natal te poate ajuta să ajungi la acceptare, dar alegerile pe care le faci vor fi de o importanță covârșitoare pentru viitorul tău, chiar dacă rezultatele acestor alegeri nu se văd foarte clar acum, în viața actuală.

Așadar, din perspectiva mea, accentul pe Muhūrta trebuie să predomine în practica astrologiei (în fapt toate formele de astrologie au avut, la origine, doar un scop electiv), iar în practica mea Jyotisha caut să subliniez mereu acest scop fundamental.